September


 
 

SEPTEMBER
in de Gordel van Smaragd

 
 

Soms is het best genoeg!

Elke dag zonneschijn,

Puffend in korte broek

Telkens een feit….

Evenwel klaag ik niet -

Moslimgemeenschappen

(boeiende gastheren!)

echt niet ten spijt.

*

Reageren op deze ‘September’ ollekebolleke,
geschreven in de Gordel van Smaragd,
is toegestaan!

*

© Dewaputra

3
 

OLLEKE BOLLEKE

Bovenstaand vers is een zogenaamd 'olleke bolleke'.
Een 'olleke bolleke' is een achtregelig gedicht met een strak ritme welke in de Verenigde Staten is ontstaan en in 1974 door Drs. P. in Nederland is geïntroduceerd (en enigszins is aangepast). Hij noemde de dichtvorm naar het gelijknamige kinderversje, omdat het metrum van beide overeenkomt. Dit strakke ritme maakt het produceren van een 'ollekebolleke' tot een ware taalkundige uitdaging!

Toelichting voorbeeld 

Een ollekebolleke voldoet aan de volgende strenge eisen:

  • Het is een puntdicht.
  • Het bestaat uit twee strofen van elk vier versregels.
  • Het metrum is de dactylus: drie lettergrepen, waarvan de eerste beklemtoond is (heffing) en de volgende twee onbeklemtoond (daling). Elke regel kent twee dactyli, behalve de regels 4 en 8, waarin de laatste twee onbeklemtoonde lettergrepen wegvallen. In de laatste twee regels van elke strofe mogen de dactyli, naar gelang dat de inhoud ten goede komt, vrijelijk over de versregel verdeeld worden.

Schematisch:

Olleke - bolleke

Olleke - bolleke

Olleke - bolleke

Olleke - bol

Olleke - bolleke

Ollekebolleke

Olleke - bolleke

Olleke - bol

  • Regel 1 is een motto, uitroep of verzuchting.
  • Regel 2 duidt het onderwerp aan.
  • Regel 6 bestaat uit één zeslettergrepig woord met de hoofdklemtoon op de vierde lettergreep.

('levensverzekering' kan dus niet; 'melkboerenhondenhaar' wel.)

  • Regel 8 rijmt op regel 4 (volrijm).
  • Enjambementen komen alleen voor tussen de regels 3 en 4, en tussen de regels van de tweede strofe.
  • In de regels 3, 4, 7 en 8 is een vrijere regelval toegestaan als daar esthetische of inhoudelijke redenen voor zijn

bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ollekebolleke_(dichtvorm)

1