Spiegel (2)


SPIEGEL
 

Als Alles Eén Is
Dan is de wereld een verlengstuk
Van jezelf, van mij en van jou.

Alles wat je ziet, beleeft, ben je zelf
zoals je op dat moment denkt en bent.

Waar je ook kijkt
zie je jezelf
als in een spiegel.

Kijken in die spiegel is bepaald niet saai
omdat je er namelijk niet passief in kijkt
maar je belevingswereld actief regisseert.

De spiegel vibreert, gelijk je als kijker vibreert.
Een uitstralen en absorberen van energie
die aantrekt, of juist afstoot.

Vandaar dan ook, gelukkig maar,
dat regelmatig mensen en zaken
uit je gezichtsveld verdwijnen;
vibraties die niet meer passen
om plaats te maken voor andere(n)
die beter passen
in een stijgende, vector loze lijn.

*

© Dewaputra