Spiegel (4)


MIDDELPUNT
 

Het is fantastisch
om het middelpunt
van het universum te zijn,
een spiegel die alles weerspiegelend ziet.

Als je goed kijkt, zie je,
zie je dat ook jij
het middelpunt van het universum bent.

Hoeveel universums zijn er?
Probeert ze te tellen en raak nooit uitgeteld
Hooguit uitgeteld.

Hoe oud is het universum?
Wie leeftijd probeert vast te stellen
Struikelt over de nul
Waar tijd z’n lineaire karakter verliest

Ruimtetijd, een onlosmakelijke eenheid,
Waarin álle gebeurtenissen
(in herinnering en in potentie)
uit verleden en toekomst aanwezig zijn
Als werkelijkheden en mogelijke werkelijkheden
multidimensionaal, in het tijdloze nu.

De ruimtetijd kromt
Zwaartekracht fluctueert in golven van energie
Potenties worden regelmatig zwakker of sterker
Potenties die door bewustzijn materialiseren.

Hoe oud is het universum?
Leeftijdloos buiten de tijd
Het ontstaat altijd nu
Continue.

Logisch buiten kijf
Maar onbegrijpelijk
voor de lineair denkende mens
die vastgeroest zit aan absoluut begin en eind.


© Dewaputra