Tijd (Triolet)


Triolet der Tijd

 

Och waar is de tijd gebleven
dat ik nog een stukkie jonger was

’t kan niet worden teruggegeven
och waar is de tijd gebleven
door de spiegel ingewreven
zie’k een kop waar ooit nog haar op was

och waar is de tijd gebleven
dat ik nog een stukkie jonger was

*

© Dewaputra