Waarheid (tanka)


 

WAARHEID
 

waarlijk relatief:
alleen in eigen ogen
is een waarheid waar;

en voor wie dat anders ziet:
wel, ook dat is dan dus waar!

*

© Dewaputra


 
 

TANKA

Bovenstaand gedicht volgt de opbouw van een Tanka - maar is dit feitelijk niet.
Een tanka is een kort gedicht van 5 regels verdeeld over twee strofen. De eerste strofe van een tanka bevat drie regels van achtereenvolgens 5, 7 en 5 lettergrepen. Daarna volgt een strofe van twee versregels van ieder 7 lettergrepen.

In een tanka wordt een verband gelegd tussen een zintuiglijke waarneming en een filosofische overweging of een persoonlijke beleving. In de tanka hierboven wordt een verband gelegd tussen een concept en een filosofische overweging, waardoor dit vers in feite geen echte tanka is.

Toelichting op de definitie van tanka

Net als de haiku, komt de tanka oorspronkelijk uit Japan. De tanka is echter ouder dan de haiku. In de 9e eeuw werden al tanka’s geschreven. De haiku is in de 17e eeuw als dichtvorm voortgekomen uit de tanka. 

Een tanka bestaat uit twee inhoudelijk en vormtechnisch gescheiden delen:

  • 1e Strofe:
    De eerste strofe van een tanka bestaat uit drie regels van achtereenvolgens 5, 7 en 5 lettergrepen.
    De eerste strofe bestaat enkel uit een zintuiglijke waarneming. Meestal gaat het daarbij om een natuurwaarneming, maar dit is geen strikte eis. Ook taferelen waarin mensen voorkomen en door mensen gemaakte voorwerpen, kunnen als onderwerp dienen van de eerste strofe. Dat het om een zintuiglijke waarneming gaat, is wel een harde voorwaarde. De eerste strofe van een tanka is een beschrijving van wat je waarneemt met je zintuigen (ogen, oren, neus, tong en huid) zonder daar betekenis aan toe te kennen. De betekenis toekennen volgt namelijk in de tweede strofe van de tanka.
  • 2e Strofe:
    De tweede strofe van een tanka bestaat uit twee regels van ieder 7 lettergrepen.
    In de tweede strofe geeft de dichter een menselijke betekenis aan de zintuiglijke waarneming uit de eerste strofe. Dit kan een algemeen filosofische betekenis zijn of een betekenis die direct verbonden is aan de eigen ervaring. Dat laatste maakt de tanka ook geschikt voor liefdespoëzie.

bron: Poëzie verrijk het leven