×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
Onderwijs verbeteren...


Hoe kan het onderwijs van nu verbeterd worden?

 

Om het onderwijs in verbeterende wijze te veranderen, zijn geen ingewikkelde hervormingen nodig. Eerder het omgekeerde: rust in de tent en veel ruimte aan scholen en onderwijsinstellingen om zelf te bepalen wat het beste is voor de leerling.

Met de huidige staat van het onderwijs kan Nederland binnenkort niet meer meekomen in de internationale kennis economie. Ook in 2016 is Nederland weer gedaald op de wereldwijde PISA- ranglijst. Vanaf de basis moet het onderwijs worden verbeterd: meer respect voor de leerkrachten, kleinere klassen, meer ambitie in de hogere klassen.

In het middelbaar onderwijs wordt talent onvoldoende gestimuleerd. Kinderen uit achterstandsgroepen missen daardoor kansen, toptalent blijft achter bij de internationale concurrentie en Nederlandse universiteiten zakken steeds verder weg op de internationale ranglijsten. Om verdere aftakeling te voorkomen zijn er een aantal korte termijn oplossingen.

Het basisonderwijs naar Fins model, het meest succesvolle basisonderwijs ter wereld, waar onderwijs op maat wordt geboden aan elk kind en waar volop tijd en ruimte bestaat voor creatieve vakken en voor de persoonlijke ontwikkeling.

Er moet een versoepeling komen in de Wet Passend Onderwijs: niet alle kinderen zijn gebaat bij een oplossing in een reguliere basisschool. Aan leerkrachten worden daardoor soms onmogelijke eisen gesteld, terwijl het bovendien ten koste gaat van de kwaliteit in de klas.

Onderwijzend personeel in de grote steden zouden een prioriteit moeten hebben bij toewijzing van sociale woningen.

Op het MBO moet meer aandacht komen voor praktijklessen en ambacht.

Colleges van universiteiten komen zoveel mogelijk online beschikbaar voor iedereen, zodat geïnteresseerden ook online hun kennisniveau kunnen opschroeven.

 Voor de studenten moet er weer een basisbeurs worden ingevoerd.

Aan het eind van elke HBO opleiding moet een landelijke, centrale toetsing komen.

De macht van politieke partijen in de (lokale) aansturing van het onderwijs moet worden terug gedrongen.


expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts