#geld


Gretigheid is de wortel van hebzucht
Geld is woede, doch ook vrijheid,
Gierigheid, gulheid, spilzucht
Gretigheid is de wortel van hebzucht
Geld is woede, doch ook vrijheid,
Planmatigheid en trotse rekeneenheid
Gretigheid is de wortel van hebzucht
Geld is woede, doch ook vrijheid