Draagt een ‘slachtoffercultuur’ bij aan het pesten probleem?


Naar aanleiding van een gesprek elders op het internet vinden wij het belangrijk om aandacht te schenken aan het fenomeen pesten en kwetsen. Onlangs plaatsten wij twee topics op het forum. Te weten een topic over zelfspot met de titel ‘Grappen en Grollen over Psoriasis’ en een topic over nare opmerkingen met de titel ‘Wat is de meest nare opmerking die u ooit hoorde over uw Psoriasis?’. Ondanks dat dit twee verschillende onderwerpen lijken te zijn hebben ze ook duidelijke raakvlakken. Want sommige opmerkingen kunnen wel degelijk heel kwetsend zijn.

Gepest worden is bepaald niet iets wat exclusief mensen met Psoriasis of een andere al dan niet zichtbare aandoening of ziekte overkomt. En het is, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, ook niet iets dat alleen kinderen maar ook volwassenen onder elkaar doen en elkaar aandoen. Pesten en kwetsen is een probleem dat de hele samenleving treft. Het is een urgent probleem dat roept om meer aandacht en een aanpak.

De aanleiding voor het pesten kan zeer divers zijn. Soms gaat het om uiterlijke zaken. Zowel overgewicht als ondergewicht kan aanleiding zijn tot pesten. Zowel een ‘lelijk’ (anders dan anderen) als een ‘knap’ uiterlijk kan aanleiding zijn tot pesten. Zowel een donkere alsook een lichte(re) huidskleur kan aanleiding zijn tot pesten. Maar ook andere zaken kunnen aanleiding zijn. Bijvoorbeeld zowel het onderpresteren alsook het bovenmatig presteren kan aanleiding zijn tot jaloezie en daardoor pesten. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. In veruit de meest gevallen is het echter niet duidelijk waarom heel vaak het dezelfde personen zijn die slachtoffer van pesters zijn.

Veel gevallen van pesten hebben met angst, onzekerheid en jaloezie te maken. In wezen zijn mensen die pesten doorgaans zelf heel onzeker over zichzelf, heel erg bang voor andere mensen, voor mensen en zaken die om welke reden dan ook in hun ogen van ‘de norm’ afwijken of mensen waarvan of waardoor zij vrezen voorbij gestreefd te worden. En niet zelden is het simpelweg ook gewoon zo dat pesters hele irritante nare mensen zijn.

LEES HIER HET HELE ARTIKEL (de link opent in een nieuw venster - u blijft op Yoors)