de beste wensen voor 2019


Quote

Wat ik je wens?

Niet dat je zo groot wordt als een boom, zo sterk of zo standvastig.

Maar dat je zo nu en dan naar boven kijkt, waar de kruinen zijn en de hemel.

Dat je blijft staan en niet steeds verder rent. Dat je leert stil te staan en groeien als een boom.

Want je bent er nog niet. Je hebt, net als die boom, de kracht in je om te groeien.

Je bent er nog niet. Blijf staan. Kijk omhoog en voel de kracht van God die in je wil groeien.

Wat ik je wens; Jörg Zink

De Heer, de machtige, oorsprong en voleinder, van alle dingen,

zegent je, doet je gedijen en groeien, laat uitkomen wat je hoopt, de vruchten van je inspanningen.

en behoede je voor alle kwaad. Hij beschermt je bij gevaar en is je toevlucht als je angstig bent.

De Heer doet zijn aangezicht over je lichten, zoals de zon over de aarde warmte geeft aan de wanhopigen en vreugde aan de levenden,

en is je genadig, wanneer de schuldgevoel je kwelt. Hij bevrijdt je van alle kwaad en maakt je vrij.

De Heer verheffe zijn aangezicht over je, Hij ziet je leed en hoort je stem en geneest en troost je

en geeft je vrede, dat het je lichamelijk en geestelijk goed gaat, liefde en geluk.

Amen. Dat is de wil van de Heer, die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dit heeft Hij voor jou bepaald.

Namens alle betrokkenen bij Huizen van Zegen, wensen wij u een gezegend 2019.