Het echte kerstverhaal


De profetische betekenis van het verhaal is dat Jezus werd geboren op het Loofhutten feest, een oogstfeest. Dat het levende Brood werd geboren in Bethlehem, het broodhuis, in linnen werd gewikkeld en in een broodbak werd gelegd.

Het enige dat Lucas vertelt is, dat Jezus in een ‘kribbe’ lag en in doeken was gewikkeld. De evangeliën zeggen niets over een stal, niets over een os en een ezel. Hoewel men tegenwoordig juist het woord ‘stal’ gebruikt om aan te geven dat Jezus geboren zou zijn in armoede en als pasgeboren baby niet welkom was. Wel noemen zij met nadruk de ‘kribbe’.

We hebben het woord ‘kribbe’ nadrukkelijk tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat het een verwarrende vertaling van het Griekse woord is dat in de grondtekst gebruikt wordt. Het Griekse woord ‘phatne’ dat hiervoor gebruikt is, komt van het woord ‘pateomai’ en betekent ‘om te eten’. Een ‘phatne’ is het woord voor een houten bak, dat inderdaad gebruikt zou kunnen worden als een kribbe, een voederbak.
Toch is dit niet het eerste waar een Jood aan zou hebben gedacht in die tijd. Joden maakten namelijk gebruik van houten bakken om voedsel in te bewaren. Vooral brood werd in die tijd bewaard in houten bakken.
Een broodbak met een zuivere linnen doek

Hoe kwam Jezus dus op aarde?
Volgens Zijn eigen woorden ‘als het levende brood’. Zoals brood behandeld werd, werd Jezus behandeld tijdens Zijn geboorte. Je zou dus kunnen lezen dat de engelen eigenlijk zeggen: je zult Hem vinden, toebereid als het levende brood. Jezus is niet gekomen als voer voor dieren, maar als levend brood voor mensen!
“Wat betreft het feest der Tabernakels (Loofhuttenfeest), heeft God bevolen dat Israël het volgende in acht zou nemen. Ze moesten een tijdelijke verblijfplaats bouwen die een ‘sukkah’ (loofhut) genoemd werd en daar acht dagen in wonen (Lv. 23:34-43). Deze ‘sukkahs’ moeten naast het huis gebouwd worden met slechts de basisbenodigdheden en voedsel voor acht dagen. Het voedsel werd dan, in een kist of krib, in de hut geplaatst.” De King James-vertaling noemt deze houten bak een ‘manger’ (De Nederlandse vertaling noemt het een krib). (Vertaald uit: Messiah’s Conception and Birth, IV Birth of Yeshua, geschreven door David M. Hargis.)

Nu blijft nog staan de tekst: ‘omdat er voor hen geen plaats was in de ‘herberg’ (Lc. 2:7).
Als wij, westerlingen, denken aan een herberg, dan denken we aan een huis waar je kamers kunt huren voor één of meer nachten. Voor de Joden uit die tijd was dat niet zo.
Hier wordt het Griekse woord ‘kataluma’ dus vertaald met ‘vertrek’ of nog beter: ‘gemeenschappelijke ruimte’. Omdat het hier om grote gemeenschappelijke ruimtes ging en niet om kleine privé-gedeeltes, is het ook niet zo vreemd dat een bevallende vrouw daar niet zo maar tussen kon zitten. Zeker voor een Jood is dat onmogelijk, omdat een vrouw die bevallen is volgens de wet (Lv. 12) onrein is. Voor een dergelijke vrouw was er dus geen plaats in de gemeenschappelijke ruimtes. Ook al zouden er maar drie gasten zijn geweest, zelfs dan zou ze niet toegelaten worden in de gemeenschappelijke vertrekken

Vaak als ik de tekst las in Lc 2:12: “En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe”, heb ik mijzelf altijd afgevraagd: “Wat is toch dat teken?” Een teken strekt zich veel verder dan een aanwijzing. Een teken laat een achterliggende gedachte zien. Ik had er dan ook altijd een gedachte bij, zo van: “Jezus wordt toch niet tussen het vee geboren?”

Ook een bijzonder gegeven is dat Jezus geboren is in de stad van David, ‘Betlehem’, wat broodhuis betekent. Hij die de zoon van David wordt genoemd wordt ook nog eens in dezelfde stad geboren, in het Broodhuis, liggende in een broodbak.


- Agnès Laurey