Waarvoor zijn onze handen gemaakt?


"Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat Geest van God in u woont?" 1 Korinthiërs 3:16.

Onze handen zijn de offerschalen van deze tempel, bedoeld om gevuld te worden met reukwerk: onze lof, dank en aanbidding, gebeden en smekingen.  Openbaring 5:8, om ze naar de Heer op te heffen, Psalm 141:2; Psalm 63:5.

Onze handen zijn niet ons eigendom, maar ze zijn van God, 1 Korinthiërs 6:19-20, geschapen om Hem onze liefde te geven. Dat kan alleen met reine, Jakobus 4:8, heilige, 1 Timotheüs 2:8, handen.

Wat de Heer met ons leven kan doen hangt af van hoe wij onze handen gebruiken. Psalm 18:25; Psalm 28:2, 6; Spreuken 12:14b.

"... geef de Heer uw hand en komt tot Zijn heiligdom, dat Hij voor altijd geheiligd heeft, en dient de Here uw God..." 2 Kronieken 30:8