De Sumerische Koningslijst


EEN WETENSCHAPPELIJK RAADSEL

In het eerste decennium van de twintigste eeuw werd in Nippur (nu zuid Irak) een stenen fragment gevonden waarop de namen van de koningen van Sumerië in chronologisch volgorde staan vermeld. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat de historisch bekende koningen op deze Sumerische koningslijst op een naadloze manier vooraf worden gegaan door de zogenaamde antediluviaanse (‘voor de zondvloed’) mythische heersers.


Sumerië (ook wel Soemerië of Soemer genoemd) is de plek waar de oudst bekende beschaving floreerde, in het meest zuidelijke deel van Mesopotamië dat gelegen is tussen de Eufraat en de Tigris rivieren, het latere Babylonië, wat nu het zuidelijke deel van Irak is, de streek rond Bagdad tot aan de Perzische Golf. Rond het derde millennium voor Christus bestond Sumerië uit zeker 12 stadstaten, te weten Kisch, Erech, Ur, Sippar, Akshak, Larak, Nippur, Adab, Umma, Lagash, Bad-tibira, en Larsa. Elk van deze staatjes bestond uit een ommuurde stad met bijbehorende landerijen en elke stadstaat aanbad zijn eigen god, wiens temple het centrum van de stad vormde. Oorspronkelijk lag de politieke macht in handen van de bevolking van deze steden maar door een toenemende rivaliteit tussen de steden ontstonden langzaam maar zeker de koningshuizen.


education

Het manuscript is 4000 jaar oud en staat in spijkerschrift geschreven op de vier zijden van een langwerpige stuk steen waarvan elke zijde in twee kolommen is verdeeld. Naast de namen van de Sumerische koningen wordt ook de lengte van hun regeerperiode genoemd en het gebied waarover ze regeerden.

Sinds de ontdekking van dit eerste stenen fragment in Nippur zijn nog 18 andere exemplaren van deze Sumerische koningslijst gevonden, die onderling weliswaar verschillen vertonen, maar waarvan aan de hand van de overeenkomsten kan worden vastgesteld dat ze allen moeten zijn gebaseerd op eenzelfde brondocument.

Het meest uitgebreide exemplaar van de koningslijst is het zogenaamde Weld-Blundell prisma (zie afbeelding hierboven) dat tentoongesteld staat in de spijkerschrift verzameling van het Ashmoleam Museum te Oxford. Het is een ‘prima’ van gebakken klei waarvan elke zijde ongeveer 20 centimeter hoog is. De prisma is verticaal doorboord waardoor vermoed wordt dat het ooit gestoken was op een houten as, waardoor het prisma kon worden rondgedraaid. Het is vernoemd naar degene die het aan het Ashmoleam museum heeft geschonken.


EEN ZELDZAAM EN UNIEK MANUSCRIPT

Het manuscript is van immense waarde omdat het zowel zeer oude tradities toont als ook dat het een chronologisch overzicht biedt van de Sumerische heersers uit de tijd van voor de zondvloed tot aan de veertiende heerser van de Isin Dynastie (ca. 1763-1753 voor Chr.).

Daarnaast vertoont het bijzonder opvallende overeenkomsten met de verslagen die in Genesis van de Bijbel worden genoemd.

De antediluviaanse Sumerische koningslijst noemt in totaal acht koningen die alles bij elkaar over een periode van 241.200 jaar regeerden, gemeten vanaf het moment dat de koningen ‘uit de hemel neerdaalden’ tot aan het moment dat een zondvloed de aarde verzwolg. Na de zondvloed daalden de koningen opnieuw uit de hemel neer om de beschaving opnieuw op te bouwen.

OVEREENKOMSTEN MET GENESIS

De antediluviaanse Sumerische koningslijst vertoont opvallende overeenkomsten met de annalen die in Genesis worden vermeld. Beide documenten spreken over een zondvloed die ooit de aarde verzwolg.

De antediluviaanse koningslijst bestaat uit acht koningen die voor de zondvloed voor bijzonder lange periodes regeerden, variërend van 18.600 tot 43.200 jaar. Dit komt op een merkwaardige manier overeen met Genesis 5, waar de generaties vanaf de Schepping tot aan de Zondvloed worden genoemd: precies acht generaties van Adam tot aan Noah….

Na de zondvloed vermeld de Sumerische Koningslijst koningen die veel korter regeerden, net zoals de mens in de Bijbel na de zondvloed veel korter leefde dan voordien.

EEN NOG ONOPGELOST MYSTERIE

Al met al een bijzonder aantrekkelijk mysterie: met welke reden hebben de oude Sumeriërs in een document de historische bekende koningen met de mythische koningen gecombineerd? Welke conclusies zouden we kunnen trekken uit de opvallende overeenkomsten tussen de Sumerische Koningslijst en Genesis?

> Bekijk hier de complete Sumerische Koningslijst (Engelstalig)

education