Effecten van de individualisering


INDIVIDUALISERING

Individualisering is een proces waardoor mensen meer als individu dan als groep in de maatschappij komen te staan. Het proces zorgt voor een verzelfstandiging van het individu ten opzichte van de groep. Het begrip ‘de groep’ dienen we hier zeer ruim op te vatten en slaat in de praktijk vaak op verschillende groepen tegelijkertijd: het gezin,  de religieuze gemeente waartoe men behoort, de politieke partij, de nationaliteit, enzovoort.

ONTZUILING

De technologische ontwikkelingen van de massamedia hebben er in de afgelopen decennia enorm toe bijgedragen dat mensen buiten de hun vertrouwde levensbeschouwelijke groepsgrenzen begonnen te kijken. Men kwam er zo achter dat er buiten de traditionele opvattingen, normen en waarden van de groep waartoe men behoorde, ook nog andere werkelijkheden waren. Er waren plotseling alternatieven! Dit proces is bekend onder de naam ontzuiling.

SECULARISERING

Secularisering is proces waarbij gelovigen zich afkeren van hun religie. Secularisering is een logisch gevolg van de ontzuiling, waardoor de groepsbinding tussen de gelovige en de gemeente wegvalt.

GEVOLGEN

Individualisering leidde tot afnemende groepscontrole en heeft daarmee tot meer mondigheid , tot meer vrijheid van het individu geleid, wat zich weer vertaalde in meer vrijheid van meningsuiting, meer sociale vrijheid voor vrouwen en een hogere tolerantie van homoseksualiteit.

POLITIEK EN POPULISME

Het niet goed meer functioneren van de politiek is een bijkomend gevolg van de individualisering van de maatschappij. Als gevolg zagen we de opkomst van tal van populistische partijen. Populisten zeggen in naam van het volk te spreken en te handelen, het belang van het volk staat bij hen centraal. Ze gaan uit van onderdrukking door het volk door elite groepen. Veel van onze politieke partijen zijn ooit begonnen als een populistische partij, ontstaan uit ‘de stem van het volk’. Denk aan VVD, PVDA en PVV als grootste partijen. In de praktijk verzandt hun populistische ideologie echter steevast in elitair gedrag en handelen.

RUDIMENTAIRE REVOLUTIE

Het individu zet zich steeds meer af tegen de gevestigde politieke en religieuze orde. Men laat zich steeds minder gemakkelijk de wet voorschrijven door de politieke en religieuze Bobo’s. Het individu begint steeds meer vraagtekens te zetten bij de beslissingen en de integriteit van die Bobo’s – en terecht. Want waar we ook kijken, overal worden deksels van beerputten getrokken en het worden er steeds meer. De stank is bijna niet meer te harden. Het onwrikbare vertrouwen dat we vroeger in de leiders van politieke en religieuze groepen hadden, is allang verdwenen als sneeuw voor de zon.

Het oude, vooroorlogse (en in sommige gevallen zelfs Middeleeuwse) machtsevenwicht tussen ‘het volk’ en de ‘politieke en religieuze instituten’ brokkelt steeds verder af.

De extremisten die de individualisering, de ontzuiling en de seculering met man en macht proberen tegen te houden, gaan een toekomst zonder toekomst tegemoet. Alle leugenaars, criminelen en volksmenners zijn op het moment bezig door de mand te vallen. Wereldwijd. En allemaal verdwijnen ze van het toneel.

Hoe meer mensen het doorkrijgen en het zat worden, het beginnen in te zien dat respect, eerlijkheid en win-win situaties het enige alternatief vormt, hoe eerder de maatschappij er beter uit zal gaan zien. Groepscontrole over het individu wordt dan steeds minder nodig. Politiek krijgt een geheel ander gezicht. Godsdiensten verdwijnen omdat de waarheid, het goddelijke, eindelijk gevonden is IN de mens, de mens die het IK gevoel heeft verruild voor het WIJ-gevoel.

HET IS AL BEGONNEN

Het begint bij jezelf. Het is het eerst zichtbaar in je eigen, directe omgeving. Het werkt aanstekelijk. Je ervaringen veranderen ten goede. Pech verandert in geluk. En op den duur blijkt geluk een effect te zijn van de goddelijke uitstraling van de mens.

De nieuwe mens in de Nieuwe Tijd.

© Dewaputra | coverfoto: capgemini.com | #thenetherlands 

 

Ook interessant om te lezen: