Hoe werkt #Brainstorm


Wanneer je op je werk of in je onderneming bijvoorbeeld tegen een probleem (of uitdaging, populair gezegd) aan loopt, kun je gaan #Brainstormen. Wat dit inhoud zal ik hieronder stap voor stap uitleggen.

Je kunt een aantal collega's en mensen die op de hoogte zijn van het probleem en kennis hebben in de 'tak van sport' bijeen laten komen voor zo'n sessie. De meningen zijn verdeeld over het aantal personen waar deze groep uit moet bestaan. Zelf zou ik zeggen 10-15 personen, zodat er minder door elkaar gepraat wordt en er meer aandacht voor elkaar is. Misschien is 10 mensen wel het beste. Het belangrijkste is dat men alert is, luistert naar elkaar en dat er een informele en ontspannen sfeer heerst.

Het probleem/de vraag:

Probeer deze zo kort en duidelijk mogelijk te maken, zodat het makkelijk te begrijpen en te bevatten is. Beperk het aantal vragen per brainstorm tot 1 per keer. Alle maar dan ook echt alle opmerkingen zijn toegestaan en geef geen kritiek op bepaalde opmerkingen wanneer iemand iets zegt wat al besproken is of voor jou of een ander 'dom' lijkt. We willen niet dat diegene straks niets meer durft of wil zeggen uit angst om 'afgebrand' te worden. Maar ook geen opmerkingen als: "Ja! Dat is een goeie!" Hou het neutraal zonder reacties en schrijf alle ideeën gewoon op. 

Nu kun je gaan evalueren.
Eerst kun je gaan stemmen over alle ideeën, zodat de beste overblijven, niet meer dan 20 stuks.
Verder kun je nu de tips gaan testen op haalbaarheid, werkbaarheid, kosten, effecten, etcetera. Maak vervolgens de ideeën concreet en evalueer ze opnieuw.
Deze laatste 2 stappen doe je het liefst met 2-4 personen die echt kennis van zaken hebben. Het beste is als bij die groep zeker 2 mensen zitten die ook mee hebben gedaan aan de brainstormsessie.

De uitvoering:

Begin met de ideeën die het makkelijkst uit te voeren zijn. Maak hierbij afwegingen als; kosten, tijdsduur en hinder, etc. Telkens kun je achteraf evalueren wat de voor- en nadelen zijn of wat er eventueel nog anders kan. Ook hier beb je niet de gehele groep van de brainstorm nodig maar diezelfde 2 mensen, mogelijk mensen van b.v. de technische dienst, mensen die er direct mee te maken hebben en degene(n) die uiteindelijk moeten beslissen/verslag uit moeten brengen, b.v. een afdelingschef. Houdt ook hier de groep zo klein mogelijk.

Op deze manier kun je alle genoemde ideeën langsgaan tot je de meest ideale hebt maar door ervaring, know-how /kennis die je opdoet tijdens dit proces zijn er vaak al meerdere suggesties weg te strepen. Succes en waarschijnlijk kunt u hier uw voordeel mee doen! Ervaringen over het brainstormen en tips daarin worden altijd op prijs gesteld!

© 08-01-2018 Copyright; Blog, titel en tekst(en) door: © Enriqué, blogs and more   Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. Bron tekst: Uit eigen ervaring en studie in het bedrijfsleven. Afbeeldingen afkomstig van: Pixabay.

Word lid en beloon de maker en jezelf!