×

Yoors


Inloggen
×

Yoors


#

0 volgers
notifications_noneadd
Busje komt zo

Busje komt zo


Op de dag van plaatsing van mijn eerste blog 'In Vervoering' over verplaatsing op Sint Maarten brengt The Daily Herald groot nieuws! In de tekst op ikbenopreis.nl schrijf ik onder meer over het busvervoer. In plaats van nummers voor de diverse lijnen zoals we in Nederland gewend zijn, schuift de chauffeur hier een kartonnen bord met de bestemming achter de voorruit. Dit is vanwege het handschrift, kleurgebruik, schittering van de zon of een combinatie van factoren - vergeet hierbij ongeletterdheid zeker niet - vaak lastig tot niet leesbaar.

Reeds in 2016, zo bericht de krant, zijn er afspraken gemaakt om de verschillende busdiensten te voorzien van een kleurencode. De verbinding tussen Philipsburg en Marigot, de hoofdsteden van het Nederlandse en Franse gedeelte, zou rood moeten worden (zie kopfoto). Zowel aan achter- als voorzijde, herkenbaarheid voorop! Helaas zijn niet alle bussen in bedrijf aangesloten bij hetzelfde bedrijf. Dit betekent dat er nogal wat verschillen bestaan in bedrijvigheid. Aan de ene kant de charme van het eiland, aan de andere kant een storende factor.

Verder vermeldt het artikel dat VROMI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu & Infrastructuur) volop bezig is met het vernieuwen van het wegdek waar 70% van de bussen afhankelijk van is. Tussentijds wordt er natuurlijk overleg gepleegd wat betreft de eenheid in bussen, diensten en kleurgebruik. Een derde partij is de verzekeraar die moet zorgen voor medische onkostenvergoeding bij geregistreerde chauffeurs. Zoals alles al traag gaat op het eiland verwacht ik in dit geval geen overeenstemming voor de jaarwisseling.