×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
HRTOTY

HRTOTY


Personeelszaken is zóóóó 2014 - dat noemen we nu Human Resource Management (HRM) of kortweg HR. De taakomschrijving is ondanks de nieuwe naam niet of nauwelijks gewijzigd. Als medewerker HR formuleer je functieomschrijvingen, stel je arbeidsovereenkomsten op, ben je betrokken bij sollicitatieprocedures, salaris, ziekteverzuim en personeelsplanning. Daarnaast verzorg je trainingen en opleidingen voor het personeel, beantwoord personeelsvragen en coördineer je vieringen en jubilea. Enig talent hiervoor is een must.

In januari 2018 wordt het HR-talent van het jaar gekozen. Ik draag graag Caroline Jacobs voor als meest geschikte kandidaat. Vier vragen met antwoorden om mijn keus te ondersteunen. Deel dit bericht nadat je zelf je stem hebt uitgebracht!

Wat maakt je een topper in deze functie?

Een duidelijke drijfveer, gecombineerd met veel verantwoordelijkheidsgevoel en - prominent - plezier in je werk. Je moet de organisatie en haar bedrijfsprocessen door en door kennen voor het opbouwen van relaties op verschillende niveaus. Je geeft regelmatig (ongevraagd) advies en hebt een gezonde dosis eigenwijsheid.

Natuurlijk draagt het bij aan de goede zaak als je oprecht geïnteresseerd, betrokken en vernieuwend te werk gaat. Je laat inspireren door seminars, vakbladen en (zelf)studie en kijkt of je dit kan implementeren op werk. Dan nog een modus om je ideeën te verkopen door overtuigend te zijn. Leg je makkelijk contact dan straal je ambitie uit die wordt overgenomen door directie en collega's.

Hoe verandert deze functie met het tijdsbeeld?

De discussie over het langer doorwerken door ouderen, de introductie van zelfsturende teams en 50+ers die niet snel zelf ontslag neemt. Daarnaast zijn er volop technologische ontwikkelingen die ook zelfontplooiing vereisen. Hierdoor komt de duurzame inzetbaarheid op de voorgrond met onderwerpen als het terugdringen van ziekteverzuim, meer werkplezier en daarmee productiviteit in combinatie met behoud van expertise.

Tegelijk ontstaat er meer krapte op de arbeidsmarkt door zowel vergrijzing als vergroening. Naar verwachting krijgen we vanaf 2018 te kampen met problemen in het aantrekken van personeel  voor techniek en onderhoud, ICT en productie. Ook zal arbeidsmobiliteit toenemen waardoor we ons moeten richten op het behouden van medewerkers en het aantrekken van juiste aanvullende krachten. 

Wat valt er te zeggen over diversiteit?

Alle aspecten, waarop medewerkers van elkaar verschillen. Denk hierbij aan leeftijd, etnische achtergrond, mensen met een beperking, mannen, vrouwen en seksuele voorkeur. Inspanningen hebben weinig zin als de focus alleen ligt bij het vergroten van diversiteit, medewerkers moeten gewaardeerd worden en zich onderdeel voelen van de organisatie, om zich goed te kunnen onderscheiden en excelleren.

Werkt diversiteit in je voordeel dan is er ruimte voor vernieuwende en creatieve oplossingen, afzetmarkten en loyale medewerkers met als gevolg concurrentievoordeel en kwaliteitsverhoging. Nadelen zijn te vinden in conflicten, meer afstand, onbegrip en vooroordelen. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor goed leiderschap; de missie en visie binnen dit beleid moet ondersteund worden, uitgedragen en gewaarborgd. 

Hoe zie je de toekomst?

Sommige zaken veranderen nooit; Voor veel organisaties zal winst halen topprioriteit zijn. Strategisch personeelsmanagement draagt hieraan zeker bij, omdat het functioneren van de medewerker de bron vormt van succes en continuïteit. HR kan waarde toevoegen door: loopbaanbegeleiding, professionele gespreksvoering, beroepsoriëntatie, arbeidsverhoudingen en diversiteit van de organisatie, zodat talenten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie beter op elkaar afgestemd zijn.

Hierbij komt het nieuwe beoordelen om de hoek kijken. Dit toont het ontwikkelpotentieel van werknemers sneller aan, zodat leidinggevenden effectiever omgaan met ontwikkeling en prestaties van hun medewerkers. Voor HR ligt hier de dankbare taak beiden in dit proces te ondersteunen.

Beloon de maker en jezelf

Word gratis lid.