Welke werkzame stoffen kunnen burn-outklachten verminderen?


De term #burnout werd in de jaren 1970 bedacht door de Amerikaanse psycholoog Herbert Freudenberger. Hij gebruikte het om de gevolgen van ernstige stress en hoge idealen te beschrijven bij zorgberoepen. Artsen en verpleegkundigen die zich bijvoorbeeld opofferen voor anderen, worden vaak 'uitgebrand', uitgeput, lusteloos en niet in staat om ermee om te gaan. Tegenwoordig wordt de term niet alleen gebruikt voor deze zorgberoepen, of voor de donkere kant van zelfopoffering. Het lijkt erop dat het iedereen kan treffen. Deskundigen zijn het nog niet eens over hoe burn-out te definiëren. Strikt genomen bestaat er geen voor burn-out. Dit is in tegenstelling tot de diagnose , wat een algemeen geaccepteerde en goed bestudeerde aandoening is. Dat is niet het geval met burn-out. Sommige experts denken dat er andere omstandigheden schuilgaan achter een burn-out, zoals een depressie of een angststoornis. Lichamelijke ziekten kunnen ook burn-outachtige symptomen veroorzaken. Als te snel de diagnose burn-out wordt gesteld, kan dit betekenen dat de echte problemen niet worden geïdentificeerd en op de juiste manier worden behandeld.

Burn-out

Hoewel burn-out geen diagnosticeerbare psychische aandoening is, betekent dit niet dat het niet serieus moet worden genomen. Hier zijn enkele van de meest voorkomende tekenen van burn-out: 

 • Vervreemding van werkgerelateerde activiteiten: mensen die een burn-out ervaren, beschouwen hun baan als steeds stressvoller en frustrerend. Ze kunnen cynisch worden over hun werkomstandigheden en de mensen met wie ze werken. Ze kunnen ook emotioneel afstand nemen en beginnen gevoelloos te worden over hun werk.
 • Lichamelijke symptomen: chronische stress kan leiden tot lichamelijke symptomen, zoals hoofdpijn en buikpijn of darmproblemen.
 • Emotionele uitputting: Burnout zorgt ervoor dat mensen zich uitgeput voelen, niet kunnen omgaan en moe zijn. Ze missen vaak energie om hun werk gedaan te krijgen.
 • Verminderde prestaties: Burnout is vooral van invloed op de dagelijkse taken op het werk - of thuis wanneer iemand in zijn belangrijkste taak voor familieleden zorgt. Personen met een burn-out voelen zich negatief over taken. Ze hebben moeite zich te concentreren en missen vaak creativiteit.

Burn-out oorzaken

Een stressvolle carrière leidt niet altijd tot een burn-out. Als stress goed wordt beheerd, zijn er mogelijk geen nadelige effecten. Maar sommige individuen (en die in bepaalde beroepen) lopen een hoger risico dan anderen. Hun zware werklast plaatst individuen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken en levensstijlkenmerken bij een hoger risico op burn-out. Natuurlijk zijn het niet alleen artsen die opbranden. Werknemers in elke branche op elk niveau lopen potentieel risico. Volgens een rapport van Gallup uit 2018 heeft burn-out bij werknemers vijf hoofdoorzaken: 

 1. Onredelijke tijdsdruk: Werknemers die zeggen dat ze voldoende tijd hebben om hun werk te doen, hebben 70 procent minder kans op een hoge burn-out. Personen die niet in staat zijn om meer tijd te winnen, zoals paramedici en brandweerlieden, lopen een hoger risico op burn-out.
 2. Gebrek aan communicatie en ondersteuning door een manager: Managerondersteuning biedt een psychologische buffer tegen stress. Werknemers die zich sterk gesteund voelen door hun manager, hebben 70 procent minder kans op een burn-out op een regelmatige basis.
 3. Gebrek aan duidelijkheid van de rol: Slechts 60 procent van de werknemers weet wat er van hen wordt verwacht. Wanneer verwachtingen lijken op bewegende doelen, kunnen werknemers uitgeput raken door te proberen te achterhalen wat ze moeten doen.
 4. Onbeheersbare werklast: Wanneer een werklast onhandelbaar aanvoelt, zullen zelfs de meest optimistische werknemers zich hopeloos voelen. Een overweldigd gevoel kan snel tot burn-out leiden.
 5. Oneerlijke behandeling: Werknemers die het gevoel hebben dat ze op hun werk oneerlijk worden behandeld, hebben 2,3 keer meer kans op een hoge mate van burn-out. Oneerlijke behandeling kan zaken omvatten als favoritisme, oneerlijke compensatie en mishandeling door een collega .

burnout

Hoe burn-out verminderen?

Deze werkzame stoffen kunnen helpen om een burn-out te verminderen:

 • Rhodiola Rosea: Dit is een plant die een positieve invloed heeft op de noradrenaline, dopamine en serotonine in de hersenen. Het werkt de negatieve effecten van langdurige stress tegen. Ook cortisol (stresshormoon) wordt verminderd. De werking ervan vermindert het gevoel van emotionele uitputting en depersonalisatie.
 • Melissa Officinalis: Deze bevat Rozemarijnzuur. Dit is een actieve molecule die zorgt voor een hogere signaaloverdracht. Het Rozemarijnzuur zorgt ervoor dat negatieve emoties, depressie en geheugenproblemen worden tegen gegaan. Bij de inname van Melissa Officinalis verminderen de angstgevoelens en de irritatie en treden er ook minder geheugenproblemen op.
 • Vitamine B12: Dit is een wateroplosbaar vitamine. Ook wel cobalamine genoemd. Tot wel 10 procent van de bevolking heeft een tekort aan vitamine B12. Vitamine B12 tekorten kunnen symptomen veroorzaken als geheugenproblemen, verwardheid en neurologische problemen. Vitamine B12 helpt vermoeidheid tegengaan, ondersteunt het zenuwstelsel en een normale psychologische functie in stressvolle omstandigheden.

 • Bron
 • Kopafbeelding is afkomstig van Unsplash
 • Foto 1 is afkomstig van Unsplash
 • Video is afkomstig van YouTube