Hoe werkt EMDR?


Oogbeweging desensibilisatie en opwerking (#EMDR) is een vrij nieuwe, niet-traditionele vorm van psychotherapie. Het wordt steeds populairder, met name voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis ( PTSS ). PTSS komt vaak voor na ervaringen zoals militaire gevechten, fysiek geweld, verkrachting of auto-ongelukken. Hoewel het onderzoek doorgaat, blijft EMDR controversieel bij sommige zorgverleners. Op het eerste gezicht lijkt EMDR psychologische problemen op een ongebruikelijke manier te benaderen. Het is niet afhankelijk van praattherapie of medicijnen. In plaats daarvan gebruikt EMDR de eigen snelle, ritmische oogbewegingen van een patiënt .Deze oogbewegingen dempen de kracht van emotioneel geladen herinneringen aan traumatische gebeurtenissen uit het verleden.EMDR behandeling

EMDR-therapie is onderverdeeld in acht verschillende fasen , dus je moet meerdere sessies bijwonen. De behandeling duurt meestal ongeveer 12 afzonderlijke sessies. Een EMDR-behandelingssessie kan tot 90 minuten duren. Je therapeut zal zijn of haar vingers voor jouw gezicht heen en weer bewegen en je vragen deze handbewegingen met jouw ogen te volgen. Tegelijkertijd laat de EMDR-therapeut jou een verontrustende gebeurtenis herinneren. Dit omvat de emoties en lichaamssensaties die daarbij horen. Geleidelijk zal de therapeut je begeleiden om je gedachten te verschuiven naar aangenamere. Sommige therapeuten gebruiken alternatieven voor vingerbewegingen, zoals tikken met de hand of teen of muzikale tonen. Mensen die de techniek gebruiken, beweren dat EMDR het effect van negatieve emoties kan verzwakken. Voor en na elke EMDR-behandeling zal jouw therapeut je vragen jouw mate van angst te beoordelen. De hoop is dat je storende herinneringen minder onbruikbaar worden. Hoewel het meeste onderzoek naar EMDR het gebruik ervan bij mensen met PTSS heeft onderzocht, wordt EMDR soms experimenteel gebruikt om veel andere psychische problemen te behandelen:


Werkt EMDR therapie?

Meerdere onafhankelijke en gecontroleerde studies hebben aangetoond dat EMDR-therapie een effectieve behandeling is voor PTSS. Het is zelfs een van de sterk aanbevolen opties van het Department of Veterans Affairs om PTSS te behandelen.

  • Een onderzoek uit 22 mensen uit 2012 wees uit dat EMDR-therapie 77 procent van de personen met psychotische stoornissen en PTSS hielp. Het bleek dat hun hallucinaties, wanen, angst en depressiesymptomen aanzienlijk waren verbeterd na de behandeling. De studie vond ook dat de symptomen niet verergerden tijdens de behandeling.
  • Een oudere studie Trusted Source die EMDR-therapie vergeleek met typische langdurige blootstellingstherapie, bleek dat EMDR-therapie effectiever was in het behandelen van symptomen. Uit het onderzoek bleek ook dat EMDR-therapie een lager uitvalpercentage had bij deelnemers.
  • Beide boden echter een vermindering van de symptomen van traumatische stress, waaronder zowel angst als depressie.
  • Verschillende kleine studies hebben ook bewijs gevonden dat EMDR-therapie niet alleen op korte termijn effectief is, maar dat de effecten ervan ook op lange termijn kunnen worden gehandhaafd.
  • Een studie uit 2004 evalueerde mensen enkele maanden nadat ze ofwel “standaardzorg” (SC) behandeling voor PTSS of EMDR-therapie kregen. Tijdens en onmiddellijk na de behandeling merkten ze op dat EMDR aanzienlijk efficiënter was in het verminderen van de symptomen van PTSS. Tijdens de follow-ups van drie en zes maanden erkenden ze ook dat de deelnemers deze voordelen handhaafden lang nadat de behandeling was beëindigd. Over het algemeen bleek uit de studie dat EMDR-therapie mensen een langduriger vermindering van symptomen gaf dan SC.
  • Met betrekking tot depressie, een studie van 32 mensen uitgevoerd in een intramurale setting bleek dat EMDR-therapie veelbelovend is bij de behandeling van de aandoening. Uit het onderzoek bleek dat 68 procent van de mensen in de EMDR-groep na behandeling volledige remissie vertoonden. De EMDR-groep liet in het algemeen ook een sterkere afname van depressieve symptomen zien.


Is EMDR veilig?

EMDR-therapie wordt als veilig beschouwd, met veel minder bijwerkingen dan die van voorgeschreven medicijnen. Toch zijn er enkele bijwerkingen die je kunt ervaren. EMDR-therapie veroorzaakt een verhoogd bewustzijn van het denken dat niet onmiddellijk eindigt wanneer een sessie dat wel doet. Dit kan een licht gevoel in het hoofd veroorzaken. Het kan ook levendige, realistische dromen veroorzaken. Er zijn vaak verschillende sessies nodig om PTSS met EMDR-therapie te behandelen. Dit betekent dat het niet 's nachts werkt. Het begin van de therapie kan uitzonderlijk leiden tot mensen die traumatische gebeurtenissen beginnen af ​​te handelen, met name vanwege de verhoogde focus. Hoewel de therapie op de lange termijn waarschijnlijk effectief zal zijn, kan het emotioneel stressvol zijn om door de behandeling te gaan. Praat hierover met jouw therapeut wanneer je met de behandeling begint, zodat je weet hoe je hiermee om moet gaan als je deze symptomen ervaart.


  • Bron
  • Kopafbeelding is afkomstig van Unsplash
  • Video is afkomstig van YouTube