Soorten onderwijs in Belgie


In deze blog ga ik het hebben over de verschillende soorten onderwijs die er in België bestaan. Dit is interessant om te weten, vooral wanneer je van plan bent om thuisonderwijs te geven. Wat je ook voor ogen moet houden is dat er in België geen schoolplicht bestaat, maar wel leerplicht. Dat betekent dat kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om te leren, maar dat dit niet verplicht in een school moet gebeuren. In België wordt er een verschil gemaakt tussen gewone scholen en privé-scholen. De gewone scholen worden opgedeeld in 'onderwijsnetten'.

Soorten scholen

Om te beginnen moet je weten dat België zijn scholen groepeert in 3 specifieke onderwijsnetten:

  1. Gemeenschapsonderwijs of GO!-onderwijs : dit type onderwijs wordt georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap.
  2. Officieel gesubsidieerd onderwijs: het stedelijk en gemeentelijk en het provinciaal onderwijs, met elk een aparte koepel: OVSG voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs, POV voor provinciaal onderwijs. Zowel het GO! onderwijs als het gesubsidieerde officieel onderwijs moeten de religieuze, filosofische en ideologische overtuiging van jou en je ouders respecteren.
  3. Vrij gesubsidieerde onderwijs: dit wordt door een privé-organisatie ingericht, maar is erkend door de Vlaamse overheid. Het gaat vooral om het onderwijs dat onder de koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen valt. In het vrij onderwijs zijn ook protestantse, joodse, orthodoxe, islamitische, … scholen mogelijk.

Privé-scholen

De meeste scholen in België zijn erkend en worden gesubsidieerd door de overheid, dat zijn dan de zogenaamde 'gewone scholen'. Daarnaast bestaan er ook privé-scholen. Dat zijn scholen die niet door de overheid worden gesubsidieerd. Als ze wel erkend zijn door de overheid voldoe je aan de leerplicht. Als je les volgt aan een niet-erkende school, val je onder de regelgeving van het thuisonderwijs. In dat geval wordt er gesproken van collectief huisonderwijs. Privé-scholen bestaan er in verschillende vormen, zoals bijvoorbeeld:

  • scholen die werken volgens een buitenlands onderwijssysteem
  • scholen die je begeleiden bij je voorbereiding op de centrale examencommissie
  • scholen die beroepsopleidingen aanbieden
  • scholen die cultuur- of religiegebonden onderwijs geven
  • Europese scholen
  • Internationale scholen

Thuisonderwijs

In België heb je dus de keuze tussen de gewone scholen en de privé-scholen, maar je kan er ook voor kiezen om huisonderwijs te geven aan je kind(eren). Dat kan door een privé-leraar in te schakelen of door je kind zelf te onderwijzen. Uiteraard gelden er wel enkele regels aan het geven van thuisonderwijs. Hiervoor kan je kiezen voor een schoolse aanpak met echte schoolboeken, voor een pedagogische en didactische methode, voor een combinatie van beide of voor het extremere unschooling.

Methodescholen

Methodescholen bieden onderwijs aan volgens een bijzondere pedagogische en didactische methode. Zij vertrekken vaak vanuit de leefwereld van het kind. Methodescholen baseren zich op pedagogische ideeën (Dalton, Freinet, Steiner, Montessori, Jenaplan en Decroly) of werken volgens het model van het ErvaringsGericht Onderwijs (EGO). Deze scholen kan je in alle onderwijsnetten terugvinden, maar ze kunnen ook een leidraad vormen voor thuisonderwijzers. Ik kom hier zeker nog op terug in een volgende blog.

#onderwijs  #belgie  #methodescholen  #school  #thuisonderwijs  #kinderen  #autisme