×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors


Als je sterft voor je sterft, sterf je niet meer als je sterft

Als je sterft voor je sterft, sterf je niet meer als je sterft


Ik  las deze tekst op een Visje poster; dat is de christelijke tegenhanger van de Loesjeposters. Ik ben het uiteraard volmondig met deze tekst eens. Het is de volle Waarheid van het evangelie van Jezus Christus.


Als je naar deze tekst kijkt, zou je kunnen denken dat er een steekje los zit bij de bedenker van deze tekst. Als je dat denkt, zul je dat waarschijnlijk ook van mij denken. Je kunt immers maar één keer sterven.

Alleen mensen die in reïncarnatie geloven, zullen geloven dat de mens oneindig keer kan sterven en terugkeren in een andere gedaante. Dat lijkt me overigens niet fijn, maar dat is een ander verhaal. Je zult maar terugkomen als mier en doodgetrapt worden, dan kom je later terug als koe, wordt je afgeslacht om je vlees. Alles is echter beter dan voor Gods troon staan en verloren gaan.

Je zult moeten sterven aan jezelf

Ik geloof dat het Toon Hermans was die zei dat je niet ineens sterft, maar elke dag een beetje. Dat kan zo lijken en we komen er elke dag een beetje dichterbij, maar het echte sterfproces is slechts één of twee keer. Je zult moeten sterven aan jezelf, als niet wilt sterven als je sterft. Je zult je oude sterfelijke natuur af moeten leggen, als je straks de tweede dood niet mee wilt maken.

Er zijn mensen die nu al geestelijk dood lijken te zijn. Mensen die bijvoorbeeld van voren niet weten dat ze van achteren leven. Mensen die dement zijn, drugsverslaafden, geesteszieken. Deze categorieën mensen zijn misschien geestelijk niet helder, maar ze zijn niet gestorven aan hun oude sterfelijke natuur. Ook zijn ze de eerste dood niet gestorven, laat staan de tweede.

Vind je dit nogal vaag? Ik ga het in het kopje hieronder verhelderen. Ik denk echter dat veel christenen precies begrijpen wat ik bedoel. Het zijn termen die voorkomen in de Bijbel.

Wat is sterven aan jezelf?

Het is simpel. Sterven aan jezelf of je oude sterfelijke natuur afleggen is een beeld van de waterdoop. De waterdoop komt na bekering en wedergeboorte. Het is een beeld van de mens, die zijn of haar leven aan God gegeven heeft en zich heeft laten dopen in gehoorzaamheid aan God. 

Je wast je oude sterfelijke en zondige natuur af en staat op als een nieuwe schepping. Schoongewassen door het kostbare bloed van Jezus. Het is een bevestiging van het feit dat je een volgeling van Christus Jezus wilt zijn.

De eerste dood is voor iedereen wel duidelijk. Elk mens komt immers een keer te sterven en vrijwel iedereen heeft wel een keer een begrafenis meegemaakt. 

Daarna komt spijtig genoeg voor veel mensen de tweede dood. Dat is het eindoordeel over mensen, die tijdens hun leven weigerden om zich te bekeren van hun zonden en Jezus aan te nemen als Heer en Verlosser. Hun ziel blijft nog wel leven, maar niet op de plek waar ze gelukkig zijn. Het is een pijn van grote eenzaamheid, lichamelijke pijn en waar de worm niet stopt te groeien. Dat moment is de tweede dood.
Christenen gaan naar een veel betere plek. Wij gaan naar de hemel. Niet omdat we veel betere mensen zijn, maar omdat we vergeving van zonden hebben gevraagd en Jezus wel aangenomen hebben als onze Heer en Verlosser. Niet door goede werken, maar door genade. We zijn gestorven aan onszelf. Daardoor zullen we niet meer sterven als we hier op aarde onze laatste adem uitblazen. We zullen tot in eeuwigheid leven bij God in Zijn hemels paradijs. Dus als jij sterft voor je sterft, zal je niet meer sterven als je sterft.

Oproep aan christenen en niet-christenen

Christen, zorg dat je op het smalle pad blijft wandelen. Het pad dat naar behoudenis leidt. De verleidingen van de wereld waarin we leven zijn groot, maar wat God biedt is veel en veel meer waard dan dat. 

Het evangelie is geen eens gered, altijd gered evangelie. Als je strijd hebt, weet dat Jezus met je meeleeft. Hij weet als geen ander wat het is om door strijd en lijden heen te gaan.

Als je nog geen christen bent, raad ik je sterk aan om tot berouw en bekering te komen. Je komt niet terug op aarde en je hebt ook geen vorig leven gehad. Je zult op een dag voor Gods troon staan en diep gelukkig zijn als je naam in het boek des levens staat. Dat betekent dat je de hemel binnengaat. Of je dit nu gelooft of niet: Gods Woord is Waarheid.

Je kunt dat doen door onderstaand gebed te bidden.

Bekeringsgebed

God in de hemel, ik kom tot U.

Ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik erken dat Uw Zoon voor mijn zonden is gestorven en opgestaan. Ik wil u vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met uw bloed. Ik vergeef iedereen die mij iets heeft aangedaan.

Ik wil U vragen om in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik Uw wil gaan doen. Ik dank U dat U mijn Redder bent.

Ik bid dit alles in Jezus´ naam. Amen.

Gastauteur: Rachel

 

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs over het christelijk geloof zijn:

·        Bekering brengt iets teweeg

·         Ben je bekeerd, als je belijdenis hebt gedaan

·         God ervaren in de duinen

·         Mijn Vader genas mijn vader

Nog meer blogs zijn te vinden in de Collecties Christelijk Geloof en De Bijbel Uitgelicht.

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

Nodig vriend uit
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente postsexpand_less

Volgersexpand_less

Collecties