Een lichtje zijn


Een prachtige boodschap van God vanmorgen in de kerk, verpakt in een beeld, bij monde van een tiener, inspireerde mij tot het schrijven van deze blog over 'Een lichtje zijn...'. Vooral bestemd voor wie al gelooft, voor christenen.

Heb jij je lichtje aan?

Bij de woorden ‘Een lichtje zijn…’ kunnen je gedachten uitgaan naar een good old kerstliedje voor kinderen. Jezus wil dat gelovigen, dat christenen zijn als kinderen, die niet in stil in een hoekje gaan en blijven zitten. Nee, iedere christen wordt opgeroepen op een lichtje te zijn in deze wereld. Een kaarsje, brandend in de nacht.

Een ander beeld houdt verband met de periodieke verkeerscontroles. Vooral in het najaar en de winter vinden die nogal frequent plaats. Gelukkig overigens, want het is van grote waarde; van levensbelang soms zelfs. En dan heb ik het over verlichting in het verkeer. Of eigenlijk, het ontbreken daarvan.

Hoe vaak kom je op de weg geen auto’s, fietsers of brommers tegen zonder brandend licht? Hoe vaak zien mensen de gevaren niet op de weg voor zich, simpel omdat ze hun licht niet ontstoken hebben? En hoe vaak gebeuren er juist daardoor geen ongelukken?

Hoeveel slachtoffers zouden er voorkomen kunnen worden, als iedereen zich aan de regels houdt? Als iedereen beseft dat regels er niet zijn om je tegen elkaar in het harnas te jagen, maar juist om je tegen jezelf te beschermen en elkaar te helpen…

Kun jij een lichtje zijn?

Zo heeft God de gelovigen, de christenen, opgedragen om Zijn Licht op aarde te verspreiden. Niet ergens beneden, op de vloer, maar volop schijnend en stralend in je omgeving. Het doel is om mensen, die in duisternis wandelen, de Weg te wijzen door het Licht te laten zien. Om hen in feite te redden van een zeer pijnlijke en wellicht levensbedreigende ervaring.

En dan bedoel ik nadrukkelijk niet alleen op de barricaden gaan staan en Gods Woord verkondigen, preken. Nee, dat kan op allerlei manieren, in allerlei vormen. Je kunt immers altijd een lichtje zijn voor mensen om je heen. Gewoon ’er zijn’ in de nood van de ander. Er zijn… Méér is lang niet altijd nodig…

Maar hoe vaak blijven christenen niet stilletjes in een hoekje zitten? Hoe vaak houden mensen het geloof niet voor zichzelf, in plaats van het te delen met anderen? Hoe vaak laten mensen het lichtje niet schijnen in hun leven? 

Hoe anders zou het zijn, als mensen aan deze oproep van God - hun Liefdevolle Vader, hun Helper en Trooster, hun Rots in de branding, hun Licht in de duisternis - gehoor zouden geven? 

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs van mijn hand over het christelijk geloof zijn te vinden in de Collecties Christelijk Geloof en De Bijbel Uitgelicht.

Nodig vriend uit

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…