×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors


Gebed en offergaven in de kerk als Bijbelse instelling

Gebed en offergaven in de kerk als Bijbelse instelling


Twee weken geleden begon ik aan dit drieluik over de kerk als Bijbelse instelling. Daarin begin ik met de vraag Waarom gaan we naar de kerk?. Ik vervolgde met het begin van de opbouw van de kerkdienst (over Lofprijzing).

In dit tweede deel komen de paragrafen 3. Gebed en 4. Offergaven aan bod.

Later volgen nog de paragrafen: 5. Prediking en 6. Oproep.

3. Gebed

Gebed is communicatie met God. En wat is daarvoor nodig? Eerlijkheid! Je masker ophouden tijdens het gebed is niet zinvol, want God doorziet het allemaal. David besefte dat heel goed, getuige ook Psalm 142:2-4:

Luid roep ik tot de HEER, luid smeek ik de HEER om hulp, bij Hem stort ik mijn hart uit, bij Hem klaag ik mijn nood. Ik ben ten einde raad. U kent de weg die ik moet volgen, U weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt.” 

Alleen bij een eerlijk, oprecht gebed kan de christen hopen op verandering en bevrijding.

Plaats van gebed in de kerkdienst

Het gebed heeft een plaats op verschillende punten in de kerkdienst.

Voorafgaand aan de dienst is er – nog voorafgaand aan de lofprijzing in de dienst dus – ruimte voor iedereen om God te zoeken in gebed. Om zich voor te bereiden op de komende dienst. Deze bidstond kan op zichzelf diverse vormen hebben. Er is met andere woorden volop ruimte voor gebed voor je eigen persoonlijke noden en verlangens, terwijl je wordt opgebouwd door tegelijk biddende broeders en zusters.


Verder zijn er tijdens de kerkdienst diverse momenten van gebed. Denk bijvoorbeeld aan de voorbede en de afsluitende zegenbede.

Daarnaast is er in een goede kerk, in een echte gemeenschap van gelovigen, aan het eind van de dienst ook gelegenheid voor persoonlijk gebed. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het bidden voor de zieken. Maar ook allerlei andere noden krijgen de aandacht van pastorale werkers. 

Dit soort gebeden is overigens geheel op Bijbelse grondslag. Hoe vaak hebben Jezus en de discipelen / apostelen immers niet gebeden voor genezing van zieken en gekwelde mensen?

Geen enig juiste standaard vorm voor gebed

Gebed heeft daarnaast verschillende vormen. Er is het gebed in de eigen, verstaanbare taal. Maar minstens zo krachtig is het gebed in tongentaal. Dit is een taal die we als mensen zelf niet verstaan, maar God geeft ons de woorden in voor ons gebed. Het is zeg maar een hemelse taal, die voor iedere wedergeboren christen is weggelegd.

We ontvangen het als teken van de doop in de Heilige Geest, zoals de discipelen dit op de eerste Pinksterdag ontvingen. “Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven” (Handelingen 2:3-4).

4. Offergaven

Het verbond

De hele Bijbel draait om een verbond tussen God en mensen. Bij een verbondsrelatie zijn er twee partijen die geven. Het is dus logisch dat ook de mens zijn gaven geeft binnen de kerk: “Van U komt mijn lof in een grote gemeente, mijn geloften zal ik betalen in de tegenwoordigheid van wie Hem vrezen” (Psalm 22:26). De collecte is dan ook veel meer dan zorgen dat de rekeningen van de kerk betaald worden.

God heeft Zijn verbond in het Oude Testament gesloten met Abraham. “Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn” (Genesis 17:7).

In het Nieuwe Testament hernieuwt God dit verbond, zoals bijvoorbeeld in Hebreeën 8:10 verwoord wordt: “Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en Ik zal die in hun harten schrijven en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

De financiële kant van de zaak

In Genesis 14:18-20 wordt geschreven over de financiële gaven. Er staat: “En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden.” Abram vond het belangrijk in een verbondsrelatie met God te staan. Om Hem te eren gaf hij Melchisedek de tienden.Het achterhouden van de tienden wordt in de Bijbel zelfs het bestelen van God genoemd. Maar aan de andere kant zal God getrouwheid in het geven van de tienden juist zegenen. “Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in Mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de HERE der heerscharen” (Maleachi 3:10-11).

De tienden moeten we dus brengen naar de voorraadkamer in Gods huis. Dat betekent dus dat we in/aan de kerk moeten geven. Het geven aan allerlei goede doelen heeft op zichzelf niets te maken met het gehoorzamen aan Gods gebod.

Als aanvulling op de tienden, als vrijgevigheid is het echter absoluut goed. Maar God wil gewoon op de eerste plaats komen in ons leven! Door te geven aan God zeg je in feite: “God, U hebt mij alles gegeven. Ik zal U nu op mijn beurt eren.”

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs van mijn hand over het christelijk geloof zijn:

·         Ambtenaar in functie en de orde van dienst

·         Er zijn verschillende christelijke stromingen

Enkele christelijke gedichten…

·         De kerk geboren

·         De pilaar in de kerk

·         Kerk binnenstebuiten

·         Klooster

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente postsexpand_less

Volgersexpand_less

Collecties