×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Respect voor elkaar, ook als alles kan en mag

Respect voor elkaar, ook als alles kan en mag


Welke waarde hecht jij aan respect?

In deze blog begeef ik mij – hoewel we net een extreem warme zomer achter de rug hebben - op glad ijs. Dit keer vanwege de aard van het onderwerp, binnen de hoek van mijn christelijke blogs.

Wederzijds respect is van wezenlijk belang als mensen met elkaar samenleven. Waarmee ik echter beslist niet zeg, dat het hier op Yoors zo slecht toeven is. Verre van dat! Ieder geeft hier zijn of haar mening en vertrouwt op respect van de ander. 

Respect voor wie? Lees en ontdek!

Als alles kan en mag

In de maatschappij anno 2018 – dat is dus ruim 2000 jaar na de geboorte van Jezus Christus – gaan er steeds meer stemmen op dat er geen absolute waarheid bestaat. Ieder mens heeft zijn of haar eigen visie. Op allerlei terreinen in het leven heerst er een bijna absolute diversiteit in meningen. Sommige meningen worden wetenschappelijk onderbouwd, andere vloeien gewoon voort uit de gedachtepatronen in onze hersenen.

Alles kan en alles mag, in de tegenwoordige wereld. Respect is een groot goed. Dat is eigenlijk de enige absolute waarheid die er lijkt te heersen. Het vreemde is misschien wel dat dit niet onverwacht komt. Het is al (min of meer) zo aangekondigd in de Bijbel.

Op grond van deze absolute waarheid is er namelijk geen discussie mogelijk over wat nu precies waarheid is. Niemand heeft de wijsheid in pacht. En daarmee kunnen dan alle levensvisies op één hoop gegooid worden. Op die manier komt dan de vorming van één universele wereldreligie in beeld. Alle geloofsvisies komen samen rond de ene onvolprezen Waarheid: “heb respect voor de waarheid die niet bestaat”.

Respect voor de Bijbel

Vaak wordt christenen voor de voeten geworpen dat ze niet mogen oordelen over mensen die een andere mening hebben dan zijzelf. Hiervoor wordt dan vaak een tekst uit de Bijbel aangehaald, waar Jezus zegt: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt”.

Ik vind het heel apart dat (niet- of anders gelovige) mensen zinnen uit de Bijbel gebruiken om christenen de maat te nemen. Blijkbaar zijn er toch Bijbelteksten waar zij wel in geloven. Ik vind het bijzonder dat hiermee wordt beweerd dat christenen geen respect voor de ander hebben, wanneer zij “hun Waarheid” verkondigen. 

En dat terwijl die ander de eigen mening niet onder stoelen of banken wil of kan steken. Want die mening moet en zal overal gehoord worden. Een mening die er vaak op neerkomt dat die verdraaide gelovigen zo respectloos met het recht op vrije meningsuiting omgaan. “Christenen mogen immers niet oordelen…”.Maar… staat dat er wel? Of is deze zin uit zijn verband gerukt? Gewoon een losse zin die uit een redevoering is geplukt en waar allerlei (overhaaste?) conclusies aan worden verbonden? Als jij deze zin wel eens op deze manier gebruikt, ken jij de achtergrond – de context – hiervan? Het gaat naar mijn mening namelijk om het al dan niet veroordelen van mensen, versus het beoordelen van leerstellingen.

Respect en christelijke naastenliefde

Er volgt nu een riskante fase in deze blog. Wie er gevoelig voor is om respectloos behandeld te worden, adviseer ik nu geheel vrijblijvend om niet verder te lezen. Het enige wat ik nu van de lezer vraag is respect voor mijn visie op wederzijds respect.

Respect is namelijk wel degelijk een christelijke deugd. Respect is een aspect van christelijke naastenliefde. Echter, wanneer het onderwerp “geloof” (in de brede zin van het woord) is geldt er een bepaalde wetmatigheid. Het is namelijk belangrijker om God te gehoorzamen dan om mensen te plezieren.

En dat is een cruciaal punt. Immers, een centrale tekst in de Bijbel staat in Johannes 14:6. Jezus Christus zegt hier: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Er bestaat met andere woorden geen enkele andere methode om in de hemel te komen dan door te geloven in de God van de Bijbel. Alleen door te accepteren dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is – door dat als Waarheid in jouw leven aan te nemen – kun je het einddoel van dit leven bereiken.

Heb jij respect voor God?

Op het moment dat dit punt ter discussie komt, gaat het niet meer om het oordelen door christenen over mensen. Dan staat het Fundament van het leven, het wezen van het christen-zijn, in het brandpunt, in de schijnwerpers. Dat is het punt waarop God in het leven van de christen om de hoek komt kijken.

De vraag is nu: “Heeft de niet-christen respect voor de visie van de christen?” En vooral: “Heeft de niet-christen op zijn minst enig respect voor de visie van God Zelf?” Want nogmaals, respect voor God is veel belangrijker dan respect voor mensen.

Daar waar christenen op zo’n moment een mening – zo je wilt: een oordeel – uitspreken over de visie van hun niet-gelovige naaste, is de kern dat er geen veroordeling over mensen wordt uitgesproken. Nee, dan wordt met name de leerstelling, de mening, de visie van die ander onder de loep genomen. Kan jouw visie ertegen als God er naar kijkt? Want wij, mensen, mogen weliswaar geen (definitief) oordeel over elkaar uitspreken, maar God heeft uiteindelijk absoluut wel Zijn mening klaar. Ook over jou!

Onvoorwaardelijk respect voor jou

De respectvraag draait dus eigenlijk niet primair om het wederzijds respect tussen mensen. Nee, in de kern gaat het om het wederzijds respect tussen God en jou (als individu). 

Heb jij respect voor God, heb jij jouw leven aan Hem terug gegeven, dan mag jij je gelukkig prijzen. God respecteert jouw visie, Hij is daar gelukkig mee en laat jou delen in Zijn geluk.

Aan de andere kant, als jij God niet respecteert, moet je weten dat God jouw mening wel degelijk respecteert. Ja, het goede nieuws is dat God de mening en de levenshouding van ieder mens tot het uiterste respecteert. Ik zou bijna zeggen: tot de dood ons scheidt. Maar het slechte nieuws is dus dat Zijn (al eeuwen geleden in de Bijbel aangekondigde) oordeel ook vaststaat.

Aan jou dus de keuze. Wil je solistisch respect voor jouw individuele recht op een vrije mening? Of wil je voor altijd zo gelukkig zijn als je je nu nog helemaal niet voor kunt stellen?
Wat wordt het: gedeelde vreugd of (helaas) ongedeelde smart?

 

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs van mijn hand over het christelijk geloof zijn te vinden in de Collecties Christelijk Geloof en De Bijbel Uitgelicht.

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

Nodig vriend uit
Roodkapje
Heel goed uitgelegd
07-01-2019 23:58
07-01-2019 23:58 • Reageer
Huizen van Zegen
Als antwoord op jouw eerdere vraag en na het lezen van dit stuk: Nergens in de hele Bijbel zie ik Jezus mensen veroordelen omdat ze ‘anders zijn’. Sterker: ik lees in de hele Bijbel dat Hij omging met hoeren, zondaars en tollenaars. Uit LIEFDE voor hen, ze te redden voor de eeuwigheid.Is het niet God zelf die zegt dat de wraak Hem toekomt? Is het niet Jezus, die in woord en daad liefde bewees aan de hoeren, de zondaars en de tollenaars? Als het antwoord hierop ja is, dan hebben wij niets anders te doen dan dat alleen. Dan is die verklaring verwerpelijk en verachtelijk! 
07-01-2019 20:29
07-01-2019 20:29 • 2 reacties • Reageer
Flying Eagle
Huizen van Zegen, volgens mij is er in de Verklaring van Nashville echter geen sprake van veroordeling van mensen. Wel van de zonde (in het algemeen overigens ook!). Ik lees er juist in dat er volop hoop is voor mensen die worstelen met hun problemen. En dat christenen Jezus' voorbeeld moeten volgen door er te zijn voor de medemens in nood. Ook al omdat zij zelf ook (wellicht op andere vlakken) een medemens in nood zijn. Precies zoals jij het hierboven in jouw reactie beschrijft.
07-01-2019 20:37
07-01-2019 20:37 • Reageer
Huizen van Zegen
Flying Eagle Zullen we alleen even artikel 13 aanhalen: WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden. Einde citaat. Dat is veroordeling ! Het is het soevereine werk van God te claimen. Dit kennen we ook wel als word of faith- of als Kingdom now denken... Ik verwerp deze verklaring, laat dat duidelijk zijn. Respect voor een ieder die anders denkt, maar hier verschillen we van kaft tot kaft van het Heilig Woord van God.
07-01-2019 20:52
07-01-2019 20:52 • Reageer
Marjolein
Respect is gekaapt als een christelijk goed, naastenliefde. Ik vind dat grote onzin. Respect is wat je hebt voor de ander, gewoon vanuit fatsoen, noem het naastenliefde. Daar heeft het christelijk geloof of god niks mee te maken. Alsof wij zonder een geloof of god wilde dieren zijn die alleen voor onszelf leven. De zinnen die je citeert zijn gewoon door mensen geschreven. Op zinnen kun je geen patent zetten zodat, als je die zin gebruikt, dat altijd op het geloof zou terugslaan. Het is gewoon taal, voor iedereen beschikbaar. Ik ben van mening dat een geloof is bedacht om mensen klein te houden, gebaseerd op de angst dat je anders niet in de hemel komt. Zie ook mijn blogs https://yoo.rs/marjolein.smet/blog/eye-opener-religie-volgens-de-documentaire-zeitgeist-1531300152.html?Ysid=76006  en https://yoo.rs/marjolein.smet/blog/bezwaren-tegen-het-geloof-1518212072.html?Ysid=76006
27-08-2018 09:26
27-08-2018 09:26 • 1 reactie • Reageer
Flying Eagle
Ik beweer in deze blog niet dat respect een christelijk goed is. Respect hoort universeel te zijn  (inderdaad :) ). Maar dat impliceert dus ook 'respect voor christenen en hun geloof'. En dat is iets wat - zo heb ik geconstateerd - nog wel eens te wensen overlaat. 
27-08-2018 21:16
27-08-2018 21:16 • Reageer
bijlenie
respect is niet alleen een christelijke waarde , het is een waarde die in alle religies en ik durf bijna te zeggen in alle andere situaties waar mensen bijeen zijn belangrijk is  Verschillende christelijke stromingen behandelen elkaar niet met respect  Als je alleen tot de vader komt door de zoon , zou dat het enige moeten zijn waar we naar streven , maar God vraagt denk ik meer van ons , De tien geboden zijn er ook niet zomaar gekomen . God vraagt dus om in hem te geloven , dan komen we in de Hemel . Maar God heeft daar ook bepaalde gedragskenmerken aan gekoppeld namelijk dat we elkaar moeten helpen en dat we anderen moeten vertellen of mogen vertellen van de grote liefde dat we in zijn licht mogen staan  In verschillende christelijke stromingen is de omgang daarin verschillend . In mijn kerk zijn bijvoorbeeld homo's welkom als voorganger , terwijl in andere kerken Homo's niet eens vrij kunnen luisteren naar de preek , "De christen " bestaat dus niet en dat was ook niet de bedoeling denk ik want juist door de verscheidenheid kan je elkaar aanvullen en van elkaar leren of je nu wel of niet in God geloofd  en dat is elkaar met respect behandelen . christenen denken niet allemaal hetzelfde dus daar begint wat jij respect noemt al ,respect voor elkaar is soms zelfs binnen één kerkgemeente ver te zoeken. We zijn mensen en gelukkig geen robots .Ik geloof dat daarom dat offer nodig was ! Ik denk dat je het verst komt met een open houding waarin je duidelijk bent over wat je zelf geloofd maar ook luistert naar wat de ander zegt en vindt, dat is toch ook precies het voorbeeld dat Jezus gaf , hij praatte met iedereen en had voor iedereen aandacht ook voor die mensen die helemaal nooit met respect behandeld werden . maar hij was ook altijd duidelijk Want iedereen die in hem geloofd  zal eeuwig leven . dus om antwoord te geven op je vraag , ik wil het gelukkige leven en het solistische respect  Dan wordt het gedeelde vreugd en gedeelde smart , simpelweg omdat vreugde niet kan bestaan zonder smart en andersom 
25-08-2018 17:42
25-08-2018 17:42 • 1 reactie • Reageer
Flying Eagle
Prachtige reactie. En inderdaad is respect binnen de christelijke omgeving soms onnodig ver te zoeken. 
25-08-2018 18:26
25-08-2018 18:26 • Reageer
Minnie92
Je legt het goed uit, ik vind respect belangrijk, ander geloof of niet.
25-08-2018 11:43
25-08-2018 11:43 • 1 reactie • Reageer
Flying Eagle
Dank je wel, Minnie
25-08-2018 12:59
25-08-2018 12:59 • Reageer
Xandra
Ik vind dat iedereen mag vinden wat hij/zij wil en dat anderen daar respect voor moeten opbrengen. Ongeacht of zij gelovig zijn of niet. 
24-08-2018 22:34
24-08-2018 22:34 • 1 reactie • Reageer
Flying Eagle
Wederzijds inderdaad, Xandra. Deze blog is geschreven vanuit de ervaring, dat christenen hun mening niet mogen verkondigen, terwijl dezelfde mensen onverkort hun mening over christenen mogen en kunnen botvieren. Ik heb geprobeerd dit op een respectvolle manier onder woorden te brengen. Waarmee ik dus niet zeg, dat ik de ander zijn of haar eigen visie/mening niet gun...
25-08-2018 10:04
25-08-2018 10:04 • 1 reactie • Reageer
Annemiek
Ik heb respect voor jouw mening en visie. Dat als eerste en als belangrijkste. Ik heb ook respect voor de visie van de moslims en de joden. Ik geloof dat zij ook in dezelfde God geloven als waar ik in geloof. De moslims erkennen Jezus als belangrijke of al belangrijkste profeet. Ik geloof dat we het beter aan God over kunnen laten om te oordelen over wat er gebeurd op die bewuste dag. Het zou mij niet verbazen dat we nog aangenaam verrast zullen worden met wat God voor ons in petto heeft.
24-08-2018 22:08
24-08-2018 22:08 • 1 reactie • Reageer
Flying Eagle
Thx, Annemiek! Respect voor de visie van moslims en joden? Uiteraard! God weet inderdaad het beste wat Hij over en van hen individueel vindt... ☺
25-08-2018 10:01
25-08-2018 10:01 • Reageer
Ingrid Tips en meer
Eens met Piteke.
24-08-2018 21:51
24-08-2018 21:51 • 1 reactie • Reageer
Flying Eagle
Dank je, Ingrid.
25-08-2018 09:59
25-08-2018 09:59 • Reageer
GMVDMinimalism
Het enige dat mensen doen als ze christenen met hun eigen verhalen om de oren slaan, is ze wijzen op dat ze zich anders gedragen dan ze prediken. Ik heb alle heilige boeken gelezen, en ben misschien juist daarom wel atheïst. Hoe ongelovig (in een God) ik ook ben, ik ken wel m'n feiten. 
24-08-2018 21:08
24-08-2018 21:08 • 1 reactie • Reageer
Flying Eagle
Dank je wel voor je reactie. Ik ben het op zich ook wel met je eens, dat woorden en daden - ook bij christenen - niet altijd met elkaar overeenstemmen.
25-08-2018 09:58
25-08-2018 09:58 • Reageer
Piteke van der Meulen
Duidelijke blog. Ik heb respect voor jouw mening en visie
24-08-2018 20:04
24-08-2018 20:04 • 1 reactie • Reageer
Flying Eagle
Dank je wel, Piteke.
25-08-2018 09:57
25-08-2018 09:57 • Reageer