×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
Respect voor elkaar, ook als alles kan en mag


Welke waarde hecht jij aan respect?

In deze blog begeef ik mij – hoewel we net een extreem warme zomer achter de rug hebben - op glad ijs. Dit keer vanwege de aard van het onderwerp, binnen de hoek van mijn christelijke blogs.

Wederzijds respect is van wezenlijk belang als mensen met elkaar samenleven. Waarmee ik echter beslist niet zeg, dat het hier op Yoors zo slecht toeven is. Verre van dat! Ieder geeft hier zijn of haar mening en vertrouwt op respect van de ander. 

Respect voor wie? Lees en ontdek!

Als alles kan en mag

In de maatschappij anno 2018 – dat is dus ruim 2000 jaar na de geboorte van Jezus Christus – gaan er steeds meer stemmen op dat er geen absolute waarheid bestaat. Ieder mens heeft zijn of haar eigen visie. Op allerlei terreinen in het leven heerst er een bijna absolute diversiteit in meningen. Sommige meningen worden wetenschappelijk onderbouwd, andere vloeien gewoon voort uit de gedachtepatronen in onze hersenen.

Alles kan en alles mag, in de tegenwoordige wereld. Respect is een groot goed. Dat is eigenlijk de enige absolute waarheid die er lijkt te heersen. Het vreemde is misschien wel dat dit niet onverwacht komt. Het is al (min of meer) zo aangekondigd in de Bijbel.

Op grond van deze absolute waarheid is er namelijk geen discussie mogelijk over wat nu precies waarheid is. Niemand heeft de wijsheid in pacht. En daarmee kunnen dan alle levensvisies op één hoop gegooid worden. Op die manier komt dan de vorming van één universele wereldreligie in beeld. Alle geloofsvisies komen samen rond de ene onvolprezen Waarheid: “heb respect voor de waarheid die niet bestaat”.

Respect voor de Bijbel

Vaak wordt christenen voor de voeten geworpen dat ze niet mogen oordelen over mensen die een andere mening hebben dan zijzelf. Hiervoor wordt dan vaak een tekst uit de Bijbel aangehaald, waar Jezus zegt: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt”.

Ik vind het heel apart dat (niet- of anders gelovige) mensen zinnen uit de Bijbel gebruiken om christenen de maat te nemen. Blijkbaar zijn er toch Bijbelteksten waar zij wel in geloven. Ik vind het bijzonder dat hiermee wordt beweerd dat christenen geen respect voor de ander hebben, wanneer zij “hun Waarheid” verkondigen. 

En dat terwijl die ander de eigen mening niet onder stoelen of banken wil of kan steken. Want die mening moet en zal overal gehoord worden. Een mening die er vaak op neerkomt dat die verdraaide gelovigen zo respectloos met het recht op vrije meningsuiting omgaan. “Christenen mogen immers niet oordelen…”.Maar… staat dat er wel? Of is deze zin uit zijn verband gerukt? Gewoon een losse zin die uit een redevoering is geplukt en waar allerlei (overhaaste?) conclusies aan worden verbonden? Als jij deze zin wel eens op deze manier gebruikt, ken jij de achtergrond – de context – hiervan? Het gaat naar mijn mening namelijk om het al dan niet veroordelen van mensen, versus het beoordelen van leerstellingen.

Respect en christelijke naastenliefde

Er volgt nu een riskante fase in deze blog. Wie er gevoelig voor is om respectloos behandeld te worden, adviseer ik nu geheel vrijblijvend om niet verder te lezen. Het enige wat ik nu van de lezer vraag is respect voor mijn visie op wederzijds respect.

Respect is namelijk wel degelijk een christelijke deugd. Respect is een aspect van christelijke naastenliefde. Echter, wanneer het onderwerp “geloof” (in de brede zin van het woord) is geldt er een bepaalde wetmatigheid. Het is namelijk belangrijker om God te gehoorzamen dan om mensen te plezieren.

En dat is een cruciaal punt. Immers, een centrale tekst in de Bijbel staat in Johannes 14:6. Jezus Christus zegt hier: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Er bestaat met andere woorden geen enkele andere methode om in de hemel te komen dan door te geloven in de God van de Bijbel. Alleen door te accepteren dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is – door dat als Waarheid in jouw leven aan te nemen – kun je het einddoel van dit leven bereiken.

Heb jij respect voor God?

Op het moment dat dit punt ter discussie komt, gaat het niet meer om het oordelen door christenen over mensen. Dan staat het Fundament van het leven, het wezen van het christen-zijn, in het brandpunt, in de schijnwerpers. Dat is het punt waarop God in het leven van de christen om de hoek komt kijken.

De vraag is nu: “Heeft de niet-christen respect voor de visie van de christen?” En vooral: “Heeft de niet-christen op zijn minst enig respect voor de visie van God Zelf?” Want nogmaals, respect voor God is veel belangrijker dan respect voor mensen.

Daar waar christenen op zo’n moment een mening – zo je wilt: een oordeel – uitspreken over de visie van hun niet-gelovige naaste, is de kern dat er geen veroordeling over mensen wordt uitgesproken. Nee, dan wordt met name de leerstelling, de mening, de visie van die ander onder de loep genomen. Kan jouw visie ertegen als God er naar kijkt? Want wij, mensen, mogen weliswaar geen (definitief) oordeel over elkaar uitspreken, maar God heeft uiteindelijk absoluut wel Zijn mening klaar. Ook over jou!

Onvoorwaardelijk respect voor jou

De respectvraag draait dus eigenlijk niet primair om het wederzijds respect tussen mensen. Nee, in de kern gaat het om het wederzijds respect tussen God en jou (als individu). 

Heb jij respect voor God, heb jij jouw leven aan Hem terug gegeven, dan mag jij je gelukkig prijzen. God respecteert jouw visie, Hij is daar gelukkig mee en laat jou delen in Zijn geluk.

Aan de andere kant, als jij God niet respecteert, moet je weten dat God jouw mening wel degelijk respecteert. Ja, het goede nieuws is dat God de mening en de levenshouding van ieder mens tot het uiterste respecteert. Ik zou bijna zeggen: tot de dood ons scheidt. Maar het slechte nieuws is dus dat Zijn (al eeuwen geleden in de Bijbel aangekondigde) oordeel ook vaststaat.

Aan jou dus de keuze. Wil je solistisch respect voor jouw individuele recht op een vrije mening? Of wil je voor altijd zo gelukkig zijn als je je nu nog helemaal niet voor kunt stellen?
Wat wordt het: gedeelde vreugd of (helaas) ongedeelde smart?

 

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs van mijn hand over het christelijk geloof zijn te vinden in de Collecties Christelijk Geloof en De Bijbel Uitgelicht.

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

Nodig vriend uit
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts