×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors


Wie is God? (Gezien vanuit de mens en vanuit Gods ogen)

Wie is God? (Gezien vanuit de mens en vanuit Gods ogen)


Rose-Love schreef een paar jaar geleden op Plazilla in haar zilla / collectie "Godsbeelden" een bijzonder krachtig openingsartikel over de Goddelijke logica van de Drie-eenheid.

Voor de mens is het niet te snappen. Zeker tegenwoordig zijn we wetenschappelijk aangelegd; 1+1=2 en niet anders! En 3=1 of 1=3 kunnen we alleen nog maar in reclameboodschappen plaatsen. Verder gaat het de mens ver boven de pet.

In deze blog wil ik eens vanuit verschillende invalshoeken kijken naar “het beeld van God”.

De mens wil dolgraag een beeld van God

Al vroeg in de geschiedenis blijkt dat mensen beelden willen hebben: iets tastbaars om te zien wie God is. Een voorbeeld hiervan vinden we in de Bijbel in Genesis 31 vers 27. Oom Laban vraagt aan zijn neefje Jakob: “maar waarom heb je mijn goden gestolen?” Jakobs vrouw Rachel had bij hun vertrek namelijk stiekem de afgodsbeelden van haar vader meegenomen. Deze beelden werden door de mensen gezien en aanbeden als goden.Later – als het volk Israël vanuit Egypte door de woestijn trekt – wordt het volk onrustig. Ze willen dolgraag een beeld hebben van de God die hen uit Egypte bevrijd heeft. Zij willen Hem voor hun ogen zien. Ze zijn na al die eeuwen in slavernij eerlijk gezegd ook niet anders meer gewend. In Exodus 32 – wederom in de Bijbel natuurlijk – staat het volgens mij algemeen bekende verhaal van het gouden kalf beschreven. Met de woorden ”Dit is uw god, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd“ werd God letterlijk in beeld gebracht

In de loop der eeuwen daarna vervalt het volk Israël keer op keer in afgoderij. En beelden van God – afgodsbeelden dus – spelen daarbij een voorname rol. Als voorbeeld noem ik de tijd van koning Manasse, beschreven in 2 Koningen 21. Hij plaatste bijvoorbeeld een afgodsbeeld in de tempel, op de plaats waar het volk geacht werd God te aanbidden. En daarmee zorgde hij in feite voor het definitieve oordeel over de Israëlieten. De ballingschap was hiermee onafwendbaar. De mensen werden afgestraft vanwege de afgoderij, vanwege de beeldenverering.

God wil dolgraag de mens als Zijn beeld

God heeft – volgens Genesis 1 - de mens geschapen naar Zijn beeld. Hij wil graag een relatie met ieder individu en verlangt ernaar om ieder van ons te vormen naar Zijn beeld. Dat is zogezegd Gods droom…

Het gedicht “Gods droom”

God droomt van een aarde, waar vrijheid en vrede,

gezondheid en liefde voor altijd bestaan;

waar mensen de dieren met rust zullen laten,

waar Zijn beeld centraal zal staan.

 

God droomt van een aarde, waarop mensen leven

zoals Hij dat wilde op de zesde dag,

zodat Hij Zijn droom alsnog uit zal zien komen:

de mens naar Zijn beeld, een pracht!

God droomt van een aarde, waar Zijn Zoon zal heersen

als koning van allen, met dienende macht;

waar Hij door de mensen op handen gedragen

naar Zijn beeld verdringt de nacht.

God droomt van een aarde met eeuwige Kerstsfeer,

sneeuwwit van het maagdelijk licht van de ster,

waar mensen – gehuld in hun schitterende feestkleed –

Zijn beeld zijn als van oudsher.

 

God droomt van een aarde die spoedig zal komen,

waar koningen zich echt neerbuigen voor Hem;

waar iedereen vrij is om dromen te dromen.

Zijn beeld – de mens – hoort Zijn stem.

Wat is het beeld van de toekomst?

Het meest fantastische van alles is natuurlijk dat deze droom zonder twijfel uit zal komen. De aarde en de mensheid zijn onontkoombaar op weg naar een keerpunt. Mensen streven er meer en meer naar om God niet meer nodig te hebben. Met alle (toenemende) kennis kan de mens steeds meer bereiken. Het is het beeld dat ons al sinds mensenheugenis voorgespiegeld wordt door die trotse, ijdele lichtengel, Lucifer.

Maar hoevelen weten dat een spiegelbeeld nooit een 100% getrouwe weergave is van de werkelijkheid? Alles lijkt recht, alles lijkt volkomen. En toch… als mensen nu eens echt logisch nadenken, kan niemand hier toch onderuit? Links is rechts en rechts is links… hoe krom kan het nog zijn? En daar laten wij ons met zijn allen door om de tuin leiden???

Beste lezer, ik acht jou echt hoog, maar… is jouw beeld van God zuiver?

Het beeld van de toekomst is dat de God van hemel en aarde – door Rose-Love zo krachtig als Vader, Zoon en Heilige Geest beschreven – voor eeuwig en altijd, oneindig zal heersen. En dat er – wellicht binnenkort al – een duizendjarig Vrederijk zal zijn.

Maar aan de andere kant zullen al die andere goden – al die beelden die van mensen die titel gekregen hebben – niet verder komen dan het pijnlijke, niet-verterende vuur. En helaas voor de mensheid heeft God met de ballingschap van Zijn volk eeuwen geleden al aangetoond dat het Hem ernst is met het bestraffen van afgoderij.

Wil jij Gods beeld zijn of wil jij Gods beeld maken?

 

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs van mijn hand over het christelijk geloof zijn:

Nog meer blogs zijn te vinden in de Collecties Christelijk Geloof en De Bijbel Uitgelicht.

Meer christelijke gedichten…

Een aantal andere gedichten van mijn hand over het christelijk geloof, verwerkt in blogs op Yoors, zijn:

·         Alleen Jezus’ offer

·         Heb je al gehoord dat jij gelukkig mag zijn?

·         Jezus is Heer! Nou en…?

·         Toch een teken (Waarom, God?)

·         Zwemmer

 Nog meer gedichten zijn te vinden in de Collectie Christelijk Gedicht.

 

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

Nodig vriend uit

 

 Verantwoording Afbeeldingen

Drie-eenheid         rkemmaus.nl

Gouden kalf          weeswaakzaam.com

Middelpunt           aglowgouda.punt.nl

Spiegelbeeld         jantexel.nl
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente postsexpand_less

Volgersexpand_less

Collecties