Gedicht: Loslaten


Loslaten.

Loslaten is naar mijn idee niet vergeten, maar iets een plekje geven. Ook is loslaten een heel breed begrip.
Het kan om zoveel verschillende dingen gaan.
En wat de een kan loslaten, heeft een ander juist heel veel moeite mee. Het gaat ook niet om wat een ouder vind of voelt, maar hoe je er zelf mee om gaat.
Alles op z'n tijd. Wanneer jij er aan toe bent.

Met onderstaand gedicht wil ik mijn inzicht erover onder woorden brengen, niet beweren dat het makkelijk is.
Stapje voor stapje lukt het mij toch enigszins. Niet met alles (nog) want het kan ook niet tegelijk.


Loslaten

Loslaten kun je niet ineens
Dat gaat met kleine stappen
Geef jezelf ruim de tijd
Anders kun je het niet behappen

Besef wat er is,
Werk daar aan, gewis
Bekijk het eens op afstand
Om het beter te snappen

Bewustwording is al een grote stap
Echt kunnen loslaten ontzettend knap
Vraag niet teveel ineens van jezelf
Neem de tijd, het komt goed,
maar niet vanzelf


07-10-2014 Ingrid Ferwerda-Jacobs


Kopfoto: Pixabay