Haiku & Tanshuku | overzicht | Ingrid Tips en meer


Een haiku is een dichtvorm.
In de eerste regel staan 5 lettergrepen. In de tweede 7 en in de derde weer 5. Dat leerde ik ooit op Yoors, van iemand die geen lid meer is. (Anders zou ik naar die post hebben verwezen.)

Een extra uitdaging is om, in zowel de titel als de haiku zelf, per regel, de woorden elk met eenzelfde letter te laten beginnen. Een voorbeeld daarvan is bijgaande "Heerlijke haiku".

In de loop der tijd zal ik nieuwe haiku's toevoegen aan dit overzicht.

Een tanshuku is een verkorte haiku.

Meer gedichten van mij staan in deze post (met overzichten): https://yoo.rs/verzameling-van-mijn-gedichten-1491730678.html 

Share
Share and earn.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.