×

Yoors


Inloggen
×

Yoorshoe werkt een hypotheek

hoe werkt een hypotheek


De woningmarkt bestaat uit de vraag van de kopers en het aanbod van de verkopende partij. De markt voor hypotheken is een belangrijk onderdeel in de woningmarkt. Bijna iedereen die een nieuwe woning koopt zal deze aanschaffen met een hypotheek. In de meeste gevallen is dit omdat de kopende partij niet genoeg geld heeft om het zelf te kunnen kopen. Er zijn mensen die een deel of het hele bedrag wel kunnen betalen maar dit niet doen door de renteaftrek bij de ficus.

Lees hier meer over wanneer je een hypotheekadviesgesprek kan aangaan.

De vragers op de markt

De vraagkant op de hypotheekmarkt bestaat uit 3 typen vragers:

  • Starters: starters zijn mensen die voor de eerste keer een huis kopen en hiervoor een hypotheek afsluiten.
  • Doorstromers: doorstromers zijn mensen die al een huis bezitten maar gaan verhuizen naar een andere woning.
  • Omzetters: omzetters zijn mensen die de hypotheek omzetten omdat deze afloopt of omdat de rente veel gunstiger is.

De starters zijn de belangrijkste van de drie omdat deze nieuw op de markt zijn. Als je eenmaal starter bent dan wordt je vanzelf doorstomer of omzetter. Voor de woningmarkt en de hypotheekmarkt zijn de starters de belangrijkste doelgroep.

De aanbieders op de markt

In welke categorie je ook valt, iemand moet je dat geld lenen om een hypotheek af te kunnen sluiten. De aanbodkant op de hypotheekmarkt bestaat uit 5 typen aanbieders:

  • Hypotheekbanken en bouwfondsen: door het plaatsen van pandbrieven en het aantrekken van onderhandse leningen kunnen ze vervolgens hypotheken verstrekken. Bouwfondsen bouwen of ontwikkelen in sommige gevallen ook zelf de woningen.
  • Verzekeraars, pensioenfondsen en spaarkassen: verzekeraars kunnen door middel van de verstrekte hypotheek meteen een aantal verzekeringen verkopen. Pensioenfondsen doen het om hun beleggingsdoel op een veilige manier veilig te stellen.
  • Banken: het is een van de belangrijkste doelen van een bank. Met de renteontvangsten op de verstrekte hypotheken kunnen ze de rente van de spaarders financieren. Daalt de hypotheekrente dan daalt even daarna ook de spaarrente en andersom.
  • Andere rechtspersonen: rechtspersonen kunnen aan werknemers of leden zonder winstoogmerk een hypotheek verstrekken. Voor de rechtspersoon gelden er meestal gunstige condities.
  • Particuliere: ouders die een hypotheek verstrekken aan een van hun kinderen. De doelstelling is net als bij de rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Distributie van hypotheken

De distributie van hypotheken van de 5 hierboven eerder genoemde typen aanbieders kan op twee manieren verlopen (direct of indirect).

  • Direct: hierbij sluit de cliënt zelf bij een van de 5 bovengenoemde een hypotheek af. In de meeste gevallen zou dit bij een bank zijn.
  • Indirect: de hypotheek wordt nog steeds afgesloten bij een van de 5 typen aanbieders net als bij directe distributie. Alleen wordt er bij indirecte distributie gewerkt met een tussenpersoon. Deze tussenpersoon (makelaars, assurantiekantoren of onafhankelijke tussenpersonen) brengt de vraag- en aanbodkant als het ware bij elkaar.

Conclusie

De hypotheekmarkt wordt gekenmerkt door vraag en aanbod. De aanbodkant van de verschillende partijen zijn er genoeg alleen zonder vrager zal het niet gaan werken. De vraagkant is belangrijk voor de aanbieders, waarbij de starter de belangrijkste groep is. Deze groep komt nieuw in de markt en zal daar ook niet meer zo snel uitgaan. In de meeste gevallen begin je eerst met een woning te huren daarna ga je wellicht iets kopen. Iemand die een huis heeft gekocht gaat niet zo snel van een koopwoning naar een huurwoning. De koper zou dit alleen doen als de belastingvoordelen minder worden of het kopen te duur wordt.

De starter wordt een doorstomer bij verhuizing of een omzetter. Dit gebeurt door middel van directe of indirecte distributie. Bij de starter en de doorstomer kan dit lopen via zowel directe als indirecte distributie, omdat de tussenpersonen vaak ook makelaars zijn en die heb je nodig in allebei de gevallen. Iemand die zijn hypotheek wil omzetten doet dit in de meeste gevallen via directe distributie. Diegene die zijn hypotheek omzet, heeft al een hypotheek maar deze is of afgelopen of de rente is gunstiger. De omzetter kan dit direct bij de bank waar die al zat regelen. Het omzetten van de hypotheek kan ook verlopen via indirecte distributie. Dit gebeurt als er met een onafhankelijk hypotheekadviseur een gesprek wordt aangegaan over de verschillende voorwaarden bij verschillende aanbieders.

Bron: lesmateriaal WFT hypotheekkrediet