Hoe verloopt een kredietaanvraag


Er zijn 2 soorten krediet: consumptief (kan voor allerlei zaken gebruikt worden) of hypotheek (dit kan alleen voor een woning worden aangevraagd). De kredietverstrekker wil eerst een aantal zaken van je weten, waaronder de belangrijkste of je de lening wel terug kunt betalen. In dit artikel zullen de vier onderdelen behandelen van een kredietaanvraag. De aanvraag zijn voor beide kredietsoorten gelijk. #krediet #geldlenen #geldzaken #geld #lenen #bank #rente #kapitaal #lening #hypotheek

De kredietaanvraag

Je moet als aanvrager een vragenlijst invullen waarop de volgende 4 onderdelen voorkomen.

  • Persoonsgegevens
  • Gegevens over het bestedingsdoel
  • Financiële gegevens
  • Gegevens over het gewenste krediet

Persoonsgegevens

Naast de NAW-gegevens worden er ook een aantal zaken getoetst door de kredietverstrekker, zoals: een VIS en EVA toets. Je moet altijd een kopie van een legitimatiebewijs aanleveren aan de kredietverstrekker. De kredietverstrekker voert de VIS (Verificatie Informatie Systeem) uit. Door het nummer van je legitimatiebewijs in het systeem in te voeren kan worden gezien of je legitimatiebewijs is verlopen, gestolen of dat je hem kwijt bent geraakt. Op deze manier wordt bekeken of jij wel de cliënt bent die de aanvraag komt doen. De EVA toets (Externe Verwijzings Applicatie) is een toets waarbij nagegaan kan worden of de cliënt zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, oplichting of witwaspraktijken. Elke kredietverstrekker houdt dit bij en wordt centraal beheert in een register, zodat iedere kredietverstrekker er gebruik van kan maken. Is diegene die de aanvraag doet getrouwd, dan is het van belang dat de echtgenoot ook aanwezig is. Dit geldt overigens alleen voor grote bedragen zoals een hypotheek.

Gegevens over het bestedingsdoel

Als blijkt dat de persoonsgegevens kloppen dan wordt er gesproken over de bestedingsdoel van de klant. Wordt het geld besteed aan een woning dan kom je uit op een hypotheek. Wil je een nieuwe keuken of auto dan kom je uit op consumptief krediet (‘een gewone lening’). Het doel is belangrijk voor het termijn van het krediet. Een hypotheek heeft meestal een looptijd van een 30 jaar, maar bij consumptief krediet is dat veel korter meestal tot max 5 a 10 jaar.

Financiële gegevens

De kredietverstrekker zal eerst nagaan bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) of de cliënt meerdere leningen heeft lopen. Een kredietverstrekker moet er rekening mee houden dat een cliënt de schuld kan terugbetalen. De kredietverstrekker zal nagaan wat het nettoloon bedraagt, hoeveel de vaste lasten bedragen en hoeveel die kwijt is aan levensonderhoud. Het bedrag dat overblijft kan gebruikt worden voor het aflossen van het krediet (meestal 2% van de kredietsom of kredietlimiet). Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd en gelden voor alle kredieten boven de € 1.000. Naast dat er wordt gekeken naar het inkomen en de vaste lasten wordt er ook gekeken naar het vermogen van de cliënt. Heeft iemand een groot bedrag op een bank staan dan kan die dat natuurlijk ook gebruiken voor de aflossing van zijn schuld. Hiervoor hoef je dus niet een heel hoog salaris te hebben. Het is overigens wel het belangrijkste en het eerste waar een kredietverstrekker naar kijkt.

Gegevens over het gewenste krediet

Nu de vorige 3 stappen afgerond zijn wordt er daadwerkelijk naar het krediet gekeken. En kan er nog onderhandeld worden over de volgende zaken:

  • Kredietsoort (soort krediet: doorlopend krediet, rood staan, hypotheek enzovoort).
  • Krediettermijn (de periode waarin het krediet terugbetaald moet worden).
  • Rentepercentage (het percentage wat je maandelijks moet betalen aan rente).
  • Maandbedrag (het bedrag aan rente en aflossing).
  • Wat te doen bij eerder aflossen.
  • Overige wensen

Mocht alles kloppen dan wordt er eerst een concept gemaakt en wordt deze goedgekeurd door de cliënt wordt het ondertekend. Met de handtekening wordt aangegeven dat de cliënt alles naar waarheid heeft ingevuld en het zijn keuze is geweest.

Samenvatting

De kredietaanvraag gebeurt meestal niet allemaal in een dag. Hier kan wel een aantal weken overheen omdat de kredietverstrekker een hoop zaken moet uitzoeken. Vergelijk via het internet of kranten waar het rentepercentage het laagste is. In de meeste gevallen is er altijd binnen bepaalde grenzen het een en ander te onderhandelen met de kredietverstrekker. Probeer te achterhalen tussen welke grenzen je kunt profiteren van een eventuele korting.