wat is een financiele bijsluiter


Je wilt een financieel product aanschaffen maar weet niet goed wat het inhoudt en wat de risico’s zijn. In zo een situatie is het verstandig om een financiële bijsluiter te vragen bij de betreffende financiële instelling waar je het product of dienst wilt gaan afnemen. Tegenwoordig zijn instellingen verplicht om bij complexe producten een financiële bijsluiter beschikbaar te stellen.

Wat zijn complexe producten?

Complexe producten zijn producten die je niet vaak afsluit of waar je enige kennis voor nodig moet hebben. Een spaarrekening sluit je ook niet eens in de maand af, maar wordt gezien of een simpel product. De volgende producten vallen in de categorie complexe producten:

 • Beleggingsfondsen
 • Beleggingsverzekering
 • Levensverzekeringen
 • Combinatiehypotheken (deel aflossingsvrij en een deel spaarhypotheek)
 • Beleggingsobjecten zoals teakhoutfondsen

Wat staat er in een financiele bijsluiter?

De financiële bijsluiter moet beschikbaar zijn op de website van de aanbieder, maar je kunt het ook kosteloos aanvragen en laten versturen naar je via de post.

In een financiële bijsluiter worden de volgende 5 punten behandeld van een product. Er is ook een voorbeeld gegeven van een complex product (de beleggingshypotheek).

 • Wat houdt het product in?
 • Wat zijn de risico’s?
 • Wat zijn de kosten?
 • Wat zijn de opbrengsten?
 • Wat gebeurt er bij eerder beëindigen?

Wat houdt het product in?

Dit zijn meestal standaardteksten die gebruikt worden. Er wordt uitgelegd wat het product inhoudt en wat je zoal kunt verwachten. Gaat het producten over lenen, dan wordt de term lenen ook uitgelegd. Het gaat dus om het product zelf, maar ook over de algemene termen die erbij komen kijken.

Voorbeeld beleggingshypotheek: Een beleggingshypotheek is een hypotheek voor de aflossing van het huis. Je spaart door middel van een eenmalige inleg of een periodiek bedrag, dit wordt voor jou belegd. De opbrengsten die je ontvangt uit je beleggingen vallen onder box 3. De kosten bestaan uit de hypotheekrente en het eventuele periodieke bedag voor de beleggingen.

Wat zijn de risico's?

Hierin wordt uitgelegd wat de risico’s zijn van het product. Heeft het product een groot risico of bijna helemaal geen risico. Hoe groter het risico hoe hoger het potentionele rendement. Verder worden er een aantal scenario’s behandeld. In het geval van beleggen, wordt er bijvoorbeeld eerst uitgegaan van goede omstandigheden op de beurs. Er is in dat geval niks aan de hand. Maar als er weer een crisis komt als deze, dan kan het wel eens slecht gaan op de beurs en de koersen doen dalen.

Via de risicometer wordt getoond hoe groot het risico is. Hoe krommer het mannetje loopt, hoe groter het risico.

De categorieën zijn als volgt ingedeeld:

 • Zeer groot
 • Groot
 • Vrij groot
 • Klein
 • Zeer klein

Voorbeeld beleggingshypotheek: de mogelijk is aanwezig dat aan het einde van de hypotheek (30 jaar in de meeste gevallen) er geen genoeg geld is opgebouwd. De reden is dan in de meeste gevallen de het slecht is gegaan op de beurzen waarin is belegd. Als er na de afloop te weinig geld is opgebouwd kan het zijn dat je met een restschuld blijft zitten.

Wat zijn de kosten?

Hierin wordt behandeld wat de kosten zijn voor het product. Dit kan de premie zijn voor een levensverzekering of de transactiekosten, bewaarloon, management fee en de aankoopkosten bij beleggen. Het zijn niet alleen de kosten de kosten die hier behandeld worden. Er wordt voor een aantal jaren vooruit bekeken wat je overhoudt aan het einde van die jaren. Ze vergelijken de beginwaarde met de kosten en het rendement en komen dan op een eindbedrag uit. Zo kan je zien of je na bijvoorbeeld 3 jaar winst kan maken of niet.

Voorbeeld beleggingshypotheek: de kosten bestaan uit de hypotheekrente en het eventuele bedrag voor de inleg van de beleggingen. Het is overigens verplicht om bij dit product een overlijdingsrisicoverzekering te nemen, hiervoor moet premie betaald worden.

Wat zijn de opbrengsten?

Het belangrijkste van alles wat kan het je opleveren. Ook hier wordt net als die de risico’s uitgegaan van een aantal scenario’s. Van gemiddeld naar goed en heel goed. In de financiële wereld ook wel optimistische en pessimistische vooruitzicht genoemd. De kosten zijn er al vanaf gehaald. Dit maakt het mogelijk om makkelijk het product te kunnen vergelijken met die van andere aanbieders.

Voorbeeld beleggingshypotheek: zoals er al beschreven is het kan heel goed gaan en het kan slecht gaan. Dat het op de beurs goed en er wordt dividend uitgekeerd en de koersen stijgen dan is dit gunstig voor iemand die een beleggingshypotheek heeft. Een deel van het geld voor de aankoop van het huis wordt belegd en daar kan als het mogelijk is geld mee terug worden verdiend voor de aflossing.

Wat gebeurd er bij eerder beeindigen?

Het eerder beëindigen van producten kost geld, omdat de aanbieder rekende op de inleg van jouw premie. De aanbieder gebruikt dit weer om zelf dingen mee te doen en rendement op te halen om dit later uit te kunnen keren aan jou. Er wordt om de zoveel jaren aangegeven hoeveel je moet betalen aan kosten voor het eerder beëindigen van het product.

Voorbeeld beleggingshypotheek: bij het eerder stoppen van de hypotheek moet er voldoende geld beschikbaar zijn, dit geldt ook voor het verkopen van het huis. Als dit geld er niet is moet je op een andere manier aan geld zien te komen of je blijft met een restschuld zitten.

Conclusie

De financiële bijsluiter is een belangrijk onderdeel tijdens het aanschaffen van een product en goed vergelijkingsmateriaal. De financiële bijsluiter moet altijd beschikbaar zijn op de website, mocht dit niet het geval dan is het gratis aan te vragen.