Waarom is het belangrijk voor een onderneming om winst te maken


Als je aan een groot groep mensen zal vragen wat een het doel van een onderneming starten is. Dan zal een grote groep van deze mensen antwoorden dat winst maken het belangrijkste doel is. Dit klopt een onderneming moet winst maken om te kunnen blijven bestaan. Wie zegt dat winst maken het belangrijkste is voor ondernemers om te gaan ondernemen, kan het echter mis hebben. De meeste ondernemers genieten juist van de vrijheid en het recht om je werk in te delen naar tijd en inhoud. Wie met passie onderneemt heeft daarbij wel de kans er ook rijk mee te worden. Toch geldt dat lang niet voor alle ondernemers. Rijk worden kan enerzijds middels de omzet, maar ook met de verkoop van de onderneming. Met dit laatste kan veel geld verdiend worden (voor de aandeelhouders). Hiervoor is een gezond bedrijf in de meeste gevallen wel een vereiste. Wanneer er goed geïnvesteerd is in het bedrijf, de financiële huishouding op orde is en er veel omzet wordt gedraaid in het heden en de toekomst, is er een grotere kans op een lucratieve overname. Hiervoor is op enige moment winst maken dus wel van groot belang. #zzp #onderneming #bedrijf #onderneming

Wat is de winst en hoe wordt het berekend

Een onderneming maakt #winst op zijn goederen of diensten als die ze voor een hogere prijs kan verkopen dan waarvoor hij ze heeft geproduceerd of ingekocht. Kortom de opbrengsten moeten hoger zijn dan de gemaakte kosten. De omzet van een onderneming wordt verkregen door de afzet te vermenigvuldigen met de verkoopprijs van het product. Een onderneming maakt altijd kosten om uiteindelijk opbrengsten te kunnen genereren. Hieronder volgt een eenvoudige berekening van de winst voor een onderneming.

OmschrijvingBedrag in € Uitleg
Omzet1.500.00025.000 * 60
Inkoopwaarde 625.000de waarde waarvoor de goederen zijn ingekocht 25.000 * 25
bruto toegevoegde waarde 875.000de waarde die de onderneming heeft toegevoegd aan het product
Bedrijfskosten 275.000energiekosten, huur pand, productiekosten en andere bedrijfskosten
Salarissen 150.000salarissen en de sociale lasten van het personeel
Rentelasten 150.000kosten voor de verschillende uitstaande leningen
300.000wordt de netto toegevoegde waarde genoemd (de uiteindelijk toegevoegde waarde
Winst voor belasting 300.000ook wel #brutowinst genoemd
25% belasting 75.000Vennootschapsbelasting gesteld op 25%
Winst na #belasting 225.000de uiteindelijke winst van de onderneming
Deze onderneming houdt na alle kosten en belastingen nog een winst over van € 225.000. De meeste mensen denken dat de onderneming dit voor een groot gedeelte uitkeert aan de ondernemer. Dit is niet zo, een klein gedeelte wordt daarvoor gebruikt maar om te kunnen blijven groeien moet de winst op een goede manier ingezet worden.

Waar wordt de winst voor gebruikt

Het is niet zo dat de winst die na belasting overgehouden wordt naar de ondernemer of directeur gaat. Iemand die een eenmanszaak heeft keert geen loon uit aan zichzelf, de winst van € 225.000 is zijn loon over het afgelopen jaar. De ondernemer keert dit niet allemaal aan zichzelf uit omdat hij dan alsnog extra loonbelasting over dit bedrag moet betalen. De ondernemer keert een reëel deel uit aan zichzelf als loon. De rest van de winst blijft in de onderneming en wordt voor andere zaken gebruikt. Een onderneming moet altijd geld achter de hand houden want in het nieuwe jaar moeten ook rekeningen betaald worden maar het geld kan ook gebruikt worden voor: investeringen, kosten kunnen betalen (vooruit), extra schuld aflossen en wellicht bij een grote onderneming een overname.

Investeringen

Vooral in bedrijven waar gewerkt wordt met machines of andere productiemiddelen kan het verstandig zijn om de investering nu te doen. Je kunt ook een deel van de winst opzij zetten om over een aantal jaren de investering te doen. Bij een #investering moet je denken aan een nieuw productiemiddelen (die sneller, nauwkeuriger en netter werken) waardoor minder materiaal verspild wordt. Een nieuw kassasysteem of softwarepakket die jouw een hoop werk uit handen kan nemen.

Kosten vooruit betalen

Een bedrijf zal altijd ook al is het jaar net begonnen kosten maken en moeten betalen. Een ondernemer kan wachten tot wanneer de factuur betaald moet worden maar kan ook de factuur vooruit betalen. In de meeste gevallen ontvang je een betalingskorting en zo vang je 2 vliegen in een klap. Je bent goedkoper uit en de factuur is betaald. Moet het de volgende maand minder gaan dan heb je al een aantal facturen vooruit betaald zodat je in een maand met minder verdiensten wat meer lucht hebt.

Extra aflossen

Wellicht is het verstandig om een deel van je lening af te lossen. Zodat je over het restant minder rente hoeft te betalen. Vooral in een mindere maand met minder omzet moet de rente en aflossing wel voldaan worden. Nu je een extra #aflossing hebt gedaan gaan de maandelijkse lasten per maand omlaag. Voordat je dit gaat doen is het verstandig om te kijken naar de voorwaarden in sommige gevallen moet je een boete betalen voor vervroegd aflossen en dan is het in de meeste gevallen niet rendabel om dit te doen.

Overname

Bij een overname moet je vooral denken aan grote bedrijven. Natuurlijk is het niet zo dat je als je een hoop winst hebt dat je dan een overname doet dit speelt al veel langer. Maar de winst maakt het nu misschien wel mogelijk. Door de overname speel je een concurrent weg en bezit je meteen de vaardigheden van het nieuwe bedrijf.

Samenvatting

Een onderneming maakt winst door de verkochte goederen voor meer te verkopen dan dat ze hem hebben gekost. Voor een onderneming is dit het doel om winst te draaien en zo door te kunnen gaan met het bedrijf. Voor een kleine onderneming is een deel van de winst het salaris of vergoeding voor de ondernemer. In een grote onderneming is dit niet het geval daar ontvangen de werknemers loon. Het maken van winst is niet alleen om facturen van te kunnen betalen en de vergoeding voor de ondernemer. Er zijn nog een aantal belangrijke zaken waarom een onderneming winst moet maken: het kunnen doen van investeringen, kosten vooruit betalen, extra aflossen schuld en wellicht een overname. Deze zaken kunnen er toe leiden dat een onderneming kan blijven bestaan. #geld #geldzaken #financien #bedrijfsleven #eigenzaak