Grotte de la Madeleine


Zo mooi, de wonderen der natuur.
Info over deze prachtige stalagmieten- en stalagtietengrot: https://www.grottemadeleine.com/