Een eindeloze reis naar ergens - Stap 102


Is het ´Serendipiteit´ of zou het ´Voorzienigheid´ zijn lezer?  En wat is nou eigenlijk het verschil tussen die twee? De toevalligheid versus de planning door machten en krachten waar wij geen zicht op hebben. Wie zegt mij dat toeval niet net zo goed gepland is? Bestaat toeval, of heeft alles zo moeten zijn? Zelfs als het domme pech is heeft het zo moeten zijn, want de wereld heeft ook domme pech nodig. Simpelweg omdat domme pech een les voor de is wereld.

Ieder van ons was er op gebrand nu toch eindelijk de stad te bereiken waar "de heerser van de wereld" zich schuil hield. Ver weg van al zijn gruweldaden, althans daden waar hij de verantwoording voor droeg. Moorden en verkrachtingen, die in zijn naam plaats vonden. Maar wie waren wij om deze man op zijn verantwoordelijkheden wijzen?

De beelden van mijn visioenen, maar ook de manier waarop de stad, die wij zo voorzichtig verlaten hadden, overgenomen werd vulde mij met woede, angst en onmacht.

Steeds vaker bekroop mij het gevoeld dat het schier onmogelijk was iets te ondernemen tegen deze overheersingsmachine. Een mechanisch beest waarvan wij slechts enkele radertjes gezien hadden. De immensiteit van deze machine ging ons voorstellingsvermogen te boven. Hoe kon ik denken dat wij deze ontwikkelingen een halt toe konden roepen

Ik draai mijn hoofd, zodat ik de groep achter mij kan aanschouwen. Één voor één zijn het begaafde wezens. Één voor één hebben ze een goede reden om deze reis te ondernemen. Één voor één zijn ze bereid niet terug te keren als ze daarmee een stap dichter tot hun doel zouden komen.

Als het toeval niet bestaat is deze groep voorbestemd, maar zolang haar bestemming niet bereikt is, is haar lotsbestemming ook niet duidelijk. Zij kan verzameld zijn om de heerser te stoppen, maar kan eveneens een sprankje hoop zijn. Hoop die de overheersers zullen doen doven, om zo wederom hun overmacht ten aanzien van het volk te bewijzen.

Wij kunnen zo worden weggevaagd met als doel het volk kennis te laten maken met de hele harde hand van de nieuwe heerser. Wij zouden als zotten ten ondergaan. Als gekken die dachten de macht te kunnen breken en nu zelf gebroken worden om zo tot voorbeeld te dienen en andere ervan weerhouden de wapens op te nemen tegen de onderdrukkers.

Die nacht, voor wij vanuit de wildernis de weg zouden terug zoeken, gaf ik blijk van mijn twijfels. Iedereen zelfs Monta luisterde aandachtig. Toen ik uitgesproken was zweeg iedereen nog een lange tijd. Het was Cabilah die vervolgens al eerste sprak. “Het is misschien niet aan mij, aangezien ik me als laatste heb aangesloten bij jullie gezelschap. Maar deze periode is de beste van mijn leven geweest. Mijn gevoel spreekt en zegt mij dat dit de juiste keuze is, ongeacht of wij ons doel zullen bereiken ben ik op de juiste weg, met de juiste mensen.

Mogelijk is het doel dat wij voor ogen hebben onhaalbaar, mogelijk worden wij vroegtijdig tegengehouden door wat dan ook. Het is niet aan ons om ons daar zorgen over te maken. Als de goden willen dat wij slagen zullen wij slagen, als het de wil is dat dit nieuwe rijk beter geregeerd wordt zullen wij slagen, of zij die na ons komen, of hen die nog veel later met dezelfde idealen in onze voetstappen treden.

Wij kunnen slechts leven in het heden. De keuzes die wij gemaakt hebben, hebben ons tot hier gebracht hebben. Als ik terug kijk ben ik gelukkig met mijn keuzes. Jullie zijn meer familie dan ik ooit had durven verwachten.

Waar de weg, die wij morgen zullen bereiken, ook heen leidt, zij zal de juiste zijn. Want, zij is onze weg.”

Na deze worden knikte iedereen instemmend, al zwegen de stemmen. Het was duidelijk dat de woorden die Cabilah gesproken had op één of andere manier voor ons alle golden.

Allen hadden wij geleefd in een vorm van gevangenschap, waaruit wij ons bevrijd hadden. Nu wij zelf bevrijd waren streefden wij de bevrijding na.

Ga naar deel 103 van dit dagelijkse feuilleton. Het verhaal is gebasseerd op regressietherapie, fantasie en levensvragen. Voor een overzicht van alle delen tot nu toe klik hier.

help


Beloon de maker en jezelf

Word Yoors lid