Een eindeloze reis naar ergens - Stap 116


Uw woorden dragen zoveel meer boodschappen dan enkel de overdacht van functionele informatie van u (de zender) naar uw ontvangend publiek. Zij verraden maar al te vaak uw emoties, gedachten en uw huidige gevoel van welbevinden.

U spreekt, ik luister. Hoe meer u spreekt hoe meer ik weet. 

Zodra u uitgesproken bent, bent u voor mij een heel stuk duidelijker, ook al heb ik er geen woord van begrepen.

 “Wat denk jij?” Vroeg ik Numico. 

Hij schudde zijn hoofd . “Ik weet het niet, maar het zit me niet lekker. Ze heult met de vijand en ik heb geen flauw idee van haar motieven. Van ons vieren is zij toch wel het meest gesloten en degene die ik het minste ken. Maar zei meester Oniko niet dat wij onze vrienden moeten vertrouwen? Nou ik vertrouw jou en je  vertrouwen in de toekomst. Is het niet zo dat we ook haar moeten vertrouwen, totdat ze het tegendeel bewezen heeft?"

De jongen had gelijk en ik moest er niet aan denken wat ons te wachten stond als Cabilah werkelijk was overgelopen. Maar dit zat ook mij niet lekker, de onzekerheid die mijn vertrouwen net had overwonnen, wakkerde weer aan. Als een bosbrand, die even ondergronds was gegaan tot zij door een windvlaag weer in volle glorie oplaait.

De volgende ochtend vertrokken we weer in alle vroegte en toen de karavaan door een bocht trok huiverde ik. Vooraan gezeten op een prachtig donker paard reed een vrouw, ze reed naast Reiko en haar postuur en bewegingen lieten niets te raden over. Het was Cabilah. Was dit goed nieuws of was dit de bevestiging van mijn ergste vermoedens. Ik kon hen niet lang in de gaten houden voordat ik zelf in de bocht verdween en ik weer tegen de ruggen van de soldaten voor me aan keek. 

Maar één ding was duidelijk. De lichaamstaal van Cabilah was niet die van een onderdrukte. Ze straalde zelfs wat opgewektst uit. Het was een vreemde situatie waar ik geen hoogte van kon krijgen, maar blijkbaar was het lot zijn loop aan het nemen en hield dat in dat ik alleen maar af kon wachten en vertrouwen kon hebben in waar zij ons heen voerde.

Wederom tegen het vallen van de schemer is Cabilah's stem regelmatig aanwezig in de conversaties die rond het kampvuur plaats hebben. Deze keer is de wind ons gunstig gezind en vang ik af en toe flarden op van de gesprekken.Veel wordt me niet duidelijk maar ze roemt Reiko's mannelijkheid openlijk. Veel meer kan ik er niet uit wijs. 

Tot ik het woord ´sukkels´ hoor, mijn gevoel zegt me dat dit op ons duidt. Het woord kan nimmer in een voor ons positieve context gestaan hebben. Dit betekent problemen en geen kleine ook niet. Cabilah kan alles uit de doeken doen en daarmee een zak over onze kop trekken en ons naar het schavot leiden. Duistere beelden doemen voor mijn geestesoog op, ik kijk Numico aan deze zit roerloos en luistert aandachtig. Hij gebaart dat ik nog heel even stil moet zijn. Mijn gedachten rollen over elkaar heen als golven en de twijfel is de onderstroom van mijn gedachten.

“Ik weet wat u denkt meester. Maar heeft u zich afgevraagd als dit al minimaal twee dagen gaande is waarom wij nog leven? Ik heb geluisterd naar haar stem, niet naar haar woorden. Haar woorden klonken niet zoals haar stem. 

Haar stem is gespannen, maar eveneens gevuld met vreugde. Een vreugde, die ik nooit eerder in haar stem heb gehoord. Zou het mogelijk zijn dat ze een relatie met Reiko aangelegd heeft om ons te kunnen bevrijden. We zouden al tussen onze voorvaderen verkeren als ze de waarheid verteld had. Dus dat ze echt overgelopen is betwijfel ik ten zeerste. Dat ze dit tegen haar wil doet lijkt me eveneens uitgesloten. Wat zou ze kunnen bereiken of hebben bereikt in het hart van die man meester?”

Ga naar deel 117 van dit dagelijkse feuilleton. Het verhaal is gebasseerd op regressietherapie, fantasie en levensvragen. Voor een overzicht van alle delen tot nu toe klik hier.


Beloon de maker en jezelf

Wordt Yoors lid