Een eindeloze reis naar ergens - Stap 118


U bent niet ingestapt om hier als slachtafval verwerkt te worden tot het pleziertje van een aantal machtswellustelingen. 
Er is geen enkele aanleiding te geloven dat dit nog goed gaat komen,  maar ik heb besloten dat dit niet ons einde mag zijn. Ik heb u onder mijn hoede genomen en zal u hoe dan ook terugbrengen op het rechte pad.

Hij had gelijk het had geen zin te zwelgen in misère en gedachtes aan dingen die onveranderbaar waren. We waren gestuurd door gidsen en voorvaderen, we hadden een taak. Deze moest vervuld worden en ze zouden ons niet op weg gestuurd hebben als wij niet in staat waren deze te volbrengen.

Ergens zou een wending plaats moeten gaan hebben, ik had genoeg van deze situatie. Het werd tijd dat we stopte met meegevoerd worden en de touwtjes zelf weer in handen zouden nemen. Daar stond ik voor en dat zou gebeuren. Mijn wil om deze omstandigheden naar onze hand te zetten maakte zich over mij meester. Wie op dit moment in de diepte van mijn ogen had gekeken zou iets kunnen hebben zien branden.

Hoe het kwam weet ik niet, maar om een of andere reden, of mogelijk door toeval of plaatsgebrek werd onze kooi naast die van Retsj geplaatst. Dit zou kunnen betekenen dat Reiko wist wat hij weten wou en zich niet meer druk maakte over het mogelijk kortsluiten van ons verhaal. Het zou ook gewoon toeval kunnen zijn, waren het niet dat ik daar niet in geloof.

Maar wat zou hij weten om deze stap te durven zetten. De bode kon nog niet terug zijn en hij zou Cabilah toch nog niet voldoende vertrouwen om haar verhaal als waarheid aan nemen. Het bevreemde me. De man die zo'n verstandig spel speelde maakte dit soorten fouten niet per ongeluk. Dat was een ding dat zeker was. Ja, het had geen zin om verder na te denken over dingen die je niet zeker weet, dus maakte ik van de nood een deugd.

De woudman was nog steeds goed gekneveld, maar zijn mond was vrij. Toen de avond viel en de soldaten zich weer bij het kampvuur verzameld hadden was de tijd eindelijk daar om mijn grote vriend op de hoogte te brengen en mogelijk vergast te worden op nieuwe informatie van zijn kant.

Het geluid, dat van het kampvuur vandaan  kwam, was luider dan alle nachten tevoren. Blijkbaar stroomde de wijn en het bier deze nacht voluit. Dat kon enkel betekenen dat de reserves aangesproken konden worden, omdat de thuishaven of het einddoel van deze reis inzicht kwam.

Al met al leek het erop dat Reiko tot een beslissing was gekomen en dat zijn soldaten zich een nacht te buiten mochten gaan als dank voor hun trouwe dienst. Zodra zij de stad bereikt hadden diende ze natuurlijk weer hun officiële functie te vervullen en om zichzelf geliefd te houden bij zijn manschappen was een dergelijke bonte avond een goede zet.

De herrie maakte het voor mij in ieder geval makkelijker om met de woudman te communiceren. We hoefde zelfs niet te fluisteren, want behalve de herrie die de soldaten maakte bleek er deze nacht ook geen wacht gelopen te worden. Wat helaas weer een teken was dat ze op bekend terrein waren.

“Retsj, kun je me horen?”

De woudreus knikte. “Lang geleden oud vriend,” sprak hij zacht. “Ik begon te twijfelen of je gedood was of jullie hadden weten te ontkomen.”

“Heb je ons dan niet gezien in de karavaan?”

“Ben elke dag door tien ruiters ver achter de groep aan vervoerd, kon niks zien behalve de resten van het door jullie paarden opgeworpen stof. Kennelijk hadden ze geen idee hoe ze zich tegen mij moesten beschermen, want ze waren bijzonder voorzichtig, gebruikte veel onnodige veiligheidsmaatregelen. Deed me wel belangrijk voelen.”

"Ben je ongedeerd,” vraag ik enigszins opgelucht.  

“Ze hebben me behalve wat schuur plekken van de touwen niet aan durven raken. Hebben jullie Cabilah gezien?"

Ga naar deel 119 van dit dagelijkse feuilleton. Het verhaal is gebaseerd op regressietherapie, fantasie en levensvragen. Voor een overzicht van alle delen tot nu toe klik hier.

help


Beloon de maker en jezelf

Wordt Yoors lid