Een eindeloze reis naar ergens - Stap 181


Staat u liever op de achtergrond, bent u eenieder altijd meerdere stappen voor?

Speelt u of wordt u gespeeld?

Neem afstand en kijkt u eens naar de wereld om u heen, waarin is uw invloed direct of indirect zichtbaar?

Hoe vaak denkt u; ´dat had ik niet zien aankomen? `

Hoe vaak bent u de spin in het web?

(leest u liever deel 1 eerst klik hier)

Krya vertelde over de verplichtingen, die zij ten alle tijden moest voldoen. Het niet hebben van privacy aangezien alles door bedienden werd gedaan. Natuurlijk was ze blij met haar positie en het feit dat ze niet voor haar levensonderhoud hoefde te vechten, zoals zovele in deze wereld. Ze had alleen gehoopt iets te kunnen betekenen voor andere, in haar jeugdige idealisme zag ze de armoede, de destructie en de honger verdwijnen wanneer zij aan de zijde van haar man de wereld zou besturen.

De eerste jaren had ze haar hoop op meer invloed nog niet laten varen. Naarmate zij en de Sikh meer één zouden worden zou haar invloed groeien. Van die eenwording is weinig gekomen, ja Sion en daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Maar na haar geboorte keerde hij zich van me af, het rijk vroeg zijn aandacht. Al denk ik dat hij het me kwalijk nam dat ik een dochter had gebaard. Hij zocht mijn nabijheid niet meer op, net zo min als mijn raad. Waar hij voorheen nog zaken met mij besprak werd ik nu overal zo ver mogelijk buiten gehouden.

Mijn taak was de opvoeding van onze dochter, toen ik aangaf daar geen genoegen mee te nemen en hem dreigde te verlaten als er niks veranderde heeft hij met veel moeite een aantal van mijn verzoeken ingewilligd. Zo heb ik het recht zonder zijn toestemming het paleis te verlaten, mag ik spreken tijdens officiële bezoeken en dien ook ik aan het volk getoond te worden als deel van goddelijkheid.

Deze zaken waren niet eens meer zo zeer voor mij. Mijn leven was al verloren, ook hielp het niet hem terug te winnen door tijd met hem te eisen. Hij wist daar telkens met 'goede redenen' onderuit te komen.

Ik gaf de hoop op om ooit echt een eenheid met hem te worden op. Toch koos ik hem trouw te blijven tot de dood, maar mijn leven nam ik terug. Ik leerde over staatszaken, maakte een web van informanten, die mij op de hoogte stelden van de gang van zaken in het rijk.

Van achter de schermen kreeg ik langzaam zicht op wat er gaande was. Nog langzamer lukte het me er enige invloed op uitoefenen. Niet zo zeer in de militaire kringen, maar met name in de intellectuele groepen heb ik de nodige invloed. Ook de handel is één van mijn aandachtsgebieden.

De zaken waar de Sikh zich niet volledig op focust, probeer ik te beïnvloeden. Je mag denken dat het zielig is, dat ik via achterdeuren moet proberen de wereld te veranderen, maar ik zie geen kans om het direct te doen. Hij luistert niet meer als ik spreek.

Dit is mijn enige manier om buiten hem toch iets aan mijn positie te hebben. Mijn kinderlijke wens kan ik niet loslaten, het is samen met Sion het enige waar ik houvast aan heb. Maar vertel me meer over jullie manier van leven. Je geloof in voorouders, het vertrouwen in een raad van ouderen, de overtuiging die jullie blijkbaar delen dat niemand een ander achterstelt.”

Het was voor haar zo moeilijk een wereld zonder bezit voor te stellen. Wanneer ik haar vertelde over het simpele leven hand in hand met de seizoenen. Haar vertelde over hoe eenieder deelde en er geen afgunst was, omdat allen ongeveer dezelfde zaken bezaten. Dat dit kwam doordat niemand de middelen had om iets aan te schaffen buiten het dorp. Dat wij ruilden met andere dorpen om zaken die we in overvloed hadden te vervangen door zaken die we niet bezaten. Dan zag ik haar ogen schitteren, een combinatie van inzicht en ongeloof sprankelden dan in haar ogen

Ik legde haar uit dat al zouden deze andere dorpen materiële zaken vervaardigen, die van nut waren voor één in plaats van allen dan zouden die zaken niet geruild worden. Logischerwijs werd iets van ons alle geruild tegen iets voor ons alle. Niemand taalde naar bezit.

Waarom zou je afgunst creëren? Waarom zouden we ons beter voor willen doen dan een ander en daarmee een wedloop ontketenen waar niemand beter van werd?

Ga naar deel 182 van dit online feuilleton. 

Het verhaal is gebaseerd op regressietherapie, fantasie en levensvragen voor meer achtergronden zie "Waarom ik mijn boek blog". 

Voor Yoors leden, vindt een overzicht van alle delen tot nu toe klik hier.

Links naar vorige delen staan onder aan de pagina.