Een eindeloze reis naar ergens - Stap 187


Droomde u als puber, vergeef mij, als jong volwassene er ook van de wereld eens flink de waarheid te vertellen?

Eenieder achter u te scharen en dan al die salonsocialisten eens flink de waarheid te vertellen.

Zag u ook een wereld waarin "Das Kapital" niet meer de wet zou voorschrijven?

Of woede er in u enkel een interne revolutie, waarin al uw energie opging aan het verzet tegen uw directe overheersers? 

(leest u liever deel 1 eerst klik hier)

De heren die arriveerden waren zonder uitzondering allen in het zwart, blijkbaar op de hoogte van het nieuws. Een algemene motie dat dit schandalig was werd vooraf uitgesproken. Toen volgde de persoonlijk opvattingen en ideeën. Sommige gematigder dan andere, maar toch allen gelijk in hun strekking dat de raad van adviseurs dusdanige misstappen had gemaakt dat zij diende te vertrekken. Dat het leger en de legerleiding doorgelicht diende te worden. Dat er een discussie gevoerd zou moeten worden of dergelijke uitbreidingen nodig bleven.

Het leek velen belangrijker om de veroverde gebieden te bewerken tot winstgevende provincies, in plaats van het steeds verder doen opschuiven van de landsgrenzen. De huidige situatie zorgde ervoor dat steeds meer arme boerengebieden onder druk al hun opbrengsten aan het rijk afstonden. Wat ze na enkele seizoenen kaalgeplukt achter liet. Waardoor ze niks meer konden produceren, niks meer opleverden en op lange termijn zelfs een last en een gevaar voor het rijk zouden worden.

Enkele durfden revolutionaire ideeën te spuien in de trant van het afzetten van de Sikh, om vervolgens een verkozen raad te installeren die verantwoording schuldig was aan de elite. Het gegoede volk zou de macht krijgen.

Allen waren het er over eens dat de macht niet bij het gewone volk zou mogen komen te liggen. Ten eerste hadden zij geen idee van politiek. Ten tweede, zoveel verschillende meningen vertegenwoordigen in een raad, dat zou één grote chaos worden. Tegenwerpingen dat een elite uiteindelijk ook haar eigen zakken zou gaan vullen werden, zei het morrend, geaccepteerd.

Ik kon het niet laten de gehele tijd te zwijgen. Pas toen ik het gevoel kreeg dat de zaak op zijn einde liep nam ik het woord.

“Heren ik heb uw ideeën aangehoord en ben blij te weten dat er hier ook een bepaalde mate van beschaving is, die de eerder genoemde misstanden wel degelijk afkeurt.

Het geval blijft dat wat wij ook besluiten, geen van ons deze zaken tot aan de bestuurlijke top kan laten doordringen. Laat staan door de raad geaccepteerd en aangenomen te krijgen. Naar ik begreep heeft het veel verzet en lang wachten gekost om de eerdere wet op dit soort wandaden aangenomen te krijgen. Deze is toen klaarblijkelijk enkel formeel aangenomen. Het lijkt me dus zaak niet zo zeer te praten over wat we anders willen, maar te bedenken hoe wij kunnen zorgen voor een aanzet tot werkelijke verandering. Wie kan dat beantwoorden?

Ogen keken elkaar vragend aan. Ondanks dat Krya mij had voorgesteld kreeg ik toch het gevoel dat de heren mij maar lastig vonden. Er werden schouders opgehaald, gekucht en gefluisterd, maar een antwoord kwam er niet. Toen stond één van de mannen op, hij was jong. Jonger dan ik, dat was zeker.

“Heer begrijp ons niet verkeerd, wij worden normaal gevraagd om meningen en ideeën te uiten over dagelijkse zaken in het rijk. Allen hebben wij natuurlijk ons idee over de staatsinrichting, maar tevens hebben wij allen een verantwoording naar onze familie en werknemers.

Geen van ons kan het tegen de raad op nemen zonder vermorzeld te worden. Zelfs als wij samen zouden werken, waardoor we mogelijk enige invloed uit kunnen oefenen, zou het merendeel niet leven om de gevolgen van die invloed te kunnen zien.

Zij zullen verdwijnen of door vreemde ziektes gegrepen worden, nog voordat er een voorstel bij de raad ligt. Ik begrijp wat u van ons wil vragen, maar begrijpt u ook de macht die de raad bezit? Begrijpt u de macht die hen onstuitbaar maakt voor de bevolking, een bevolking die mogelijk niet eens wil dat zaken al te veel veranderen. Een bevolking die eerst met haar neus op de bloederige feiten gedrukt dient te worden, alvorens ze gaat twijfelen aan hen die de leiding hebben.”

Ik moest toegeven dat er een kern van waarheid zat in wat de jongeman aangaf. Ik begreep dat ook zij gemakkelijk onderdrukt konden worden mogelijk aangezien ze een hoop te verliezen hadden.

“Daar moet ik, hoe erg ik het ook vind, begrip voor tonen. Het stemt mij treurig, maar ik begrijp dat u allen een gezin heeft en mensen wiens gezin van u afhankelijk is. Dat de keuze een groter goed te dienen en daarvoor met levens te betalen een erg dure zaak is. Zeker als u gelooft in dit ene leven.

Ik kan het u niet kwalijk nemen, ook al vind ik dat zij die de waarheid weten zich niet blind en doof voor deze kennis mogen voordoen. Neem alles overweging wanneer ik u het volgende voorstel.

Verzamel gelijk gezinde en vertel ze in alle discretie over de misstanden. Verenig en vermenigvuldig, opdat er een netwerk zal ontstaan dat een ander bestuur voorstaat. Mocht er ooit een moment komen dat u in grote getale bent, sta dan op tegen de twaalf onderdrukkers die verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking van tienduizenden.'

Ik verwachtte een stilte, vertrekkende ruggen, die zonder woord afscheid namen van hare majesteit.

De stilte kwam, toen volgde er een applaus. Vervolgens verlieten ze zonder één enkel woord de ruimte en bleef ik met Krya achter.

Ga naar deel 188 van dit online feuilleton. 

Het verhaal is gebaseerd op regressietherapie, fantasie en levensvragen voor meer achtergronden zie "Waarom ik mijn boek blog". 

Voor Yoors leden, vindt een overzicht van alle delen tot nu toe klik hier.

Links naar vorige delen staan onder aan de pagina.