Een eindeloze reis naar ergens - Stap 24


Lezer nu vraag ik u, wanneer is stelen slecht?   Robin Hood was een held, omdat hij stal van de onderdrukker. Maar hoe zit dat met stelen van de baas (uiteindelijk toch ook een onderdrukker).  Of  binnen het gezin, de laatste twee bonbons nemen?  Waarom hechten wij mensen zo veel waarde aan bezit en hechten we die zelfde waarden aan andermans bezit? Waar ligt voor u die grens?

Trots was ik niet op wat ik bedacht had, maar ik had een voorraad nodig van gedroogde vis en vlees, meel en bonen Het zou lastig worden want de voorraden werden goed beschermd. Maar in mijn plan had ik daar al rekening mee gehouden. Ik had er zelfs over nagedacht dat wat ik zou gaan doen zo kwaad nog niet was, immers was een deel van dat eten voor mij en wat ik zou nemen was minder dan wat mij toekomt tot de eerste oogst. Dat ik het in één keer op zou eisen en daar niemand van op de hoogte zou stellen was misschien niet netjes, maar het was tenminste geen diefstal verklaarde ik naar me zelf toe.

Het zou de nacht van mijn vertrek worden dat ik de grot binnen zou sluipen. Dan zou ik mijn voorraad meenemen. Zo zouden ze pas laat in de middag, als de telling gehouden werd, ontdekken dat er een gedeelte zou missen. Niet veel later zouden ze ontdekken dat ook ik niet meer daar ben. De link zal snel gelegd zijn, al zouden ze naar de reden blijven gissen tot de dag dat ik terugkeer.

Ik zou niemand in het dorp op de hoogte stellen van mijn reis. Ook Numico's ouders niet,  ik kon een kind toch niet in deze gevaarlijke onderneming betrekken. Daarnaast zouden ze dat nooit goedkeuren. Het zou te veel risico's met zich mee brengen als ik niet alleen voor mijzelf, maar ook nog voor een kind verantwoordelijke was. 

Maar wat zou ik tegen  Numioc zeggen? Het idee tegen hem te moeten zwijgen of nog erger, te liegen, sneed door mijn ziel als een gekartelde pijl, die met volle kracht binnen drong. Ik had moeite met slikken en een traan welde op.  Numico achterlaten, ik wou het niet, maar ik moest hem beschermen. Was het mijn, hoofd, mijn hart, mijn ego wie wou hem meenemen en wie hield het tegen?

Met het oog op de risico´s was het ook noodzakelijk om me te vergewissen van de huidige wapens. Jaren geleden had ik voor de laatste maal wapens gebruikt en enkel om te jagen. Niks binnen onze stam is zo sterk onderhevig aan vernieuwing als de wapens van de jongen mannen en vrouwen.

Wapens zijn in beginsel enkel voor de jacht, niemand van ons heeft ooit een ander mens met een wapen tegemoet getreden. Toch zijn we allen getraind in het man tot man gevecht. De militaire kant van onze stam was terug te voeren op de zee duivels, die ons verdreven hadden. Sindsdien heeft onze gemeenschap zich gewapend tegen zulke overvallen,

Mannen en vrouwen worden vanaf hun twaalfde levensjaar opgeleid in de kunst van de verdedigende slag. De vijand ontwapenen en uitschakelen, met en zonder wapen. Het moet echter wel duidelijk zijn dat de strijd onvermijdbaar is, het is nimmer toegestaan de agressor te zijn. Dat is de gouden regel, een eed die eenieder van ons aflegt.

Generatie op generatie zijn de technieken dusdanig geperfectioneerd, dat zij die ze goed beheersen beschikken over zeer dodelijke handen. Helaas was mijn laatste training lang geleden en zou ik me nu bij de jonge mannen moeten voegen met een goede smoes. Want waarom zou ik, die toch nooit het dorp verliet, het noodzakelijk vinden opens de training te hervatten.

Het idee kwam vrij snel, ik besloot de jonge mannen te vertellen dat ik mijn geest en lichaam scherp en actief wou houden. De trainer vertelde ik dat ik het gevoel had uit vorm te raken en omdat ik nog geen vrouw had leek het me nodig om mijn spieren en conditie te verbeteren. Zo zou ik een aantrekkelijkere partij zijn. De trainer, verguldt met zijn eigen lichaam, kon dit maar al te goed begrijpen. Zonder pardon werd ik toegelaten.

Ga naar deel 25 dit is een dagelijks feuilleton, het verhaal is gebaseerd op regressie therapie, fantasie en levensvragen. Voor het volgende deel klik hier. Voor een overzicht van alle delen tot nu toe klik hier.

Klik hieronder voor uw mijlpalen: