Een eindeloze reis naar ergens - Stap 25


Wat doet u, als al de excuses verdampt zijn en u enkel nog open en eerlijk  naar de wereld en naar uzelf kunt zijn lezer? 

Durft u uwzelf  werkelijk zo bloot te geven, naakt voor de spiegel te gaan staan en naar u zelf te kijken en te zeggen dit ben ik?  

Tijdens de training hield ik me op de achtergrond, omdat te fanatiek te veel aandacht zou trekken. Daarom bracht ik de middagen, die ik normaal gebruikte om te schrijven en te mediteren nu door met intense trainingen  op een dicht beboste plek even buiten het dorp.

Het zwaard was nog immer hetzelfde, maar er waren nieuwe lichtere en kleinere werpbijlen, die doeltreffender en dodelijker waren dan de grote bijlen uit mijn tijd. Daarnaast was  de oude boog, die ik had leren gebruiken inmiddels  geëvolueerd in een lichter en krachtiger model. Dagelijks bekwaamde ik me in het gebruik van deze wapens buiten het zicht van de stam.

Dagen vergingen als schepen in een storm, de nachten passeerde nog sneller. Soms was er al een week voorbij, zonder dat ik besefte dat er tijd verstreken was. Aangenaam was anders, maar ik voelde me sterker en handiger worden. Het was alsof ik meer en meer me mijn lichaam toe-eigende, iets wat ik eerder had nagelaten. 

Het lichamelijke was nooit mijn sterke kant geweest, mijn voorliefde lag bij de geest. Nu pas leer ik dat ik ook hierin de balans moet vinden, om zo een meer evenwichtig zijn te bereiken. Want ondanks dat iknu vroeg in de avond en doodmoe mijn slaapplaats opzoek worden mijn keuzes van de afgelopen tijd me steeds duidelijker. 

Het begon met mijn eigen afstandelijkheid. Doordat ik opgesloten in eigen mijn geest zat, had zij ook de macht kunnen grijpen over het gevoel. Ze had me beschermd tegen de tranen uit het verleden, door mijn gevoel te laten zwijgen en mij enkel ratio toe te bedelen. 

Nooit had ik begrepen waarom ik geen liefde kon vinden bij de vrouwen van mijn stam, geen diepe vriendschap kon opbouwen met de mannen met wie ik opgroeide. Mijn zijn, dat ik anders dan het hunne achtte, gaf ik daar de schuld van. Nu word me duidelijk dat het slechts mijn wens was hun niet toe te laten tot mijn diepere gevoelens. Niemand had die toegang, zelfs ik niet,

Ondanks mijn verzet was er iets geknapt, dit had er voor gezorgd dat ik mijn diepste verdriet in de ogen moest kijken, haar moest overwinnen in plaats van me ervan te verwijderen.  Zou de reis mijn hart voldoende bevrijden om open te staan voor warmte en liefelijke strelingen.

Het vereiste weken van intense training, maar het resultaat was er dan ook naar. Inmiddels was  ik lichamelijk even sterk als de meeste jongen mannen van mijn stam en had ik me de gevechtstechnieken weer dusdanig eigen gemaakt dat ik blindelings een aanvaller kon afweren. 

Dit betekende een ding. Mijn laatste reden om niet te vertrekken was hierbij vervlogen. Ik moest nu de stap gaan ondernemen waar ik me zo lang op had voorbereid. Over drie nachten zou er geen maan zijn. Dit zou de meest ideale nacht zijn om te vertrekken. Met name met het oog op het verwijderen van mijn proviand uit de grotten. Ik twijfelde slechts nog over een ding, iets wat me niet los liet. De ogen met sterren, het kindergezicht met de wijze stem. 

Numico had me gevraagd hem mee te nemen en ik had hem min of meer mijn woord gegeven. Wat was de reden dat dit maar door mijn hoofd bleef spoken. Was het mijn stille wens het dorp niet te verlaten, die ervoor zorgde dat elke mogelijke strohalm vastgegrepen werd om mijn vertrek te voorkomen. Of was het de wens van de jongen, die hij zo sterk koesterde dat ik er steeds weer mee geconfronteerd werd. 

Hoe lang ik er ook over nadacht, een eenduidig antwoord kwam er niet. De enige  oplossing die voor mij overbleef was het van man tot man met Numico te bespreken. Dat zou op de dag van mijn vertrek moeten zijn, om het risico dat hij iemand anders in zou lichten zo veel mogelijk beperken. 

 

Ga naar deel 26 dit is een dagelijks feuilleton, het verhaal is gebaseerd op regressietherapie, fantasie en levensvragen. Voor het volgende deel klik op hier . Voor een overzicht van alle delen tot nu toe klik hier.

Klik hieronder voor uw mijlpalen:

Beloon de maker en jezelf

Word Yoors lid