Een eindeloze reis naar ergens - Stap 77


Wie bent u lezer? De clown, de wijze vrouw, de sloof, de slaaf, de onbeholpen romanticus. In controle of volledig los geslagen van elke vorm van wat de massa realiteit noemt. Wat is uw realiteit en wie bepaalt die voor u? Hoeveel controle heeft u over de ´realiteit,´ die uw leven heet?

Het is een vreemde wrede man, maar ik had geen keus. De afgelopen jaren heb ik gezwoegd om tegemoet te komen aan alle wensen die hij kon verzinnen. Soms vraag ik me af of ik niet beter ook gedood had kunnen worden, want de schuld die ik aan mijn oom heb is een last die ik nauwelijks kan dragen.

Ja, hij heeft mij al deze jaren gevoed en gekleed, voor zover dit kleding mag heten. Ja hij heeft een dak boven mijn hoofd geboden en een vuur om 's winters aan te warmen. Het geen dat het me gekost heeft is mijn leven. Alles staat in het teken van hem, zijn wensen en zijn grillen.

De dieren verzorgen, de hut schoon houden, water halen, kleren herstellen, de groentetuin onderhouden, het eten koken, afruimen, hout halen en alle andere klussen waar ik ook maar geschikt voor ben.

Bij het minste foutje werd ik van jongs af aan al hardhandig bestraft. Mijn oom is een jager, een zeer onvriendelijke. Hij zet vallen, die niet direct dodelijk zijn, maar die de dieren laten lijden, het liefst zo lang mogelijk. Daar schept hij genoegen in. Hetzelfde geldt voor mij, hij laat me het liefste lijden. Slapeloze nachten had ik als hij weer een geschikte straf uitdacht.”

“Heb je nooit geprobeerd te vluchten? Elk bestaan moet toch beter zijn dan dit, “vraag ik haar.

“Ja vaak genoeg. Mijn oom is niet dom, de dichtstbijzijnde dorpen liggen hier twee tot drie dagen lopen vandaan. In al die jaren ben ik daar slechts tweemaal geweest.

Mijn oom ontzegt mij elke vorm van communicatie met de buitenwereld. Als ik niet zou zingen zou ik mijn stem nooit hoeven gebruiken. Niemand die ik ken in deze contreien, eigenlijk in deze wereld. Er is er geen mens die weet wie ik ben of dat ik besta.

Maar zelfs dat hield me niet tegen te ontsnappen. Helaas is mijn oom een geweldige jager en daarnaast een zeer goede spoorzoeker. Hoe ik mijn best ook deed, hij wist mijn spoor altijd te vinden. Zelfs als ik 's nachts ontsnapte haalde hij me voor de middag al in. Hij heeft een prachtig paard, mijn grote en enige liefde in dit leven.

Het is een vurige hengst, zwart als de nacht en snel als de raven. Maar zoals ik al zei mijn oom is niet dom. Hij liet de verzorging aan mij over, maar het is mij verboden het dier te bereiden.

Natuurlijk heb ik het geprobeerd zonder zadel als hij sliep, maar de straffen die ik ontving waren verschrikkelijk. De straffen waren erop gericht ervoor te zorgen dat ik het ontsnappen wel uit mijn hoofd zou laten. Alles wat ook maar in dienst van een ontsnapping kon staan werd zwaarder bestraft dan welke stommiteit dan ook. Zelfs de schommel die ik gebouwd kwam mij vanwege het touw op drie nachten staand slapen te staan.

Hij maakte mij maar al te duidelijk dat ik alles aan hem te danken had. Dagelijks werd mij ingepeperd dat een nietsnut als ik zich gelukkig mag prijzen dat er iemand op deze wereld naar haar omkijkt.

Als je dit zo vaak hoort en niemand anders spreekt, ga je er in geloven, je ernaar gedragen en uiteindelijk accepteer je je lot. Tot die dag dat er een andere man langs kwam. Ik kende hem niet, maar werd geacht buiten bij de dieren te slapen.

Nieuwsgierig naar wie die vreemde was verschool ik mij onder het raam, zodat hun stemmen door de kieren duidelijk hoorbaar waren. Naarmate de avond viel werden de mannen luidruchtiger.

Mijn oom voerde het hoogste woord over hoe hij het voor elkaar had. Dat alles voor hem gedaan werd, hoe hij  's nachts dacht aan nieuwe straffen en niet kon wachten tot ik de fout in zou gaan.

Toen drong het tot me door dat ik zijn slaaf was en dat ik die rol ook accepteerde. Het besef drong langzaam tot me door. De vreemde begon insinuaties te maken over mijn lichaam, of oom niet graag mijn borsten streelde en andere dingen die ik niet wil herhalen.”

Ga naar deel 78 van dit dagelijkse feuilleton. Het verhaal is gebasseerd op regressietherapie, fantasie en levensvragen. Voor  het volgende deel klik hier. Voor een overzicht van alle delen tot nu toe klik hier.

help


Beloon de maker en jezelf

Word Yoors lid