Als een hongerige vlieg op de stroop


Wat gaat hieraan vooraf?

Vlak bij Dudok komen Gladde Gerrit en Linke Lou elkaar weer tegen.

'En?'

'Appeltje eitje, Gerrit,' grinnikt Lou, 'hij dook op die envelop af als een hongerige vlieg op de stroop.'

'Dat zal 'm leren, die wijsneus,' lacht nu ook Gerrit.

'Vooruit, nu naar binnen. Wel oppassen, die dikke snor is er misschien ook nog.'

'Natuurlijk.'

Net als de mannen naar binnen willen stappen wijst Gerrit in de verte.

'Kijk daar nou!'

Lou kijkt in de aangewezen richting. 'Asjemenou! Dacht ik dat ik hem kwijt was, komt die sjofele er warempel aan.'

'Het is niet best Lou, we hebben de zaak niet meer onder controle!'

'Het lijkt erop…' Snel stellen Lou en Gerrit zich een aantal meters verderop verdekt op. Met vette rimpels in hun voorhoofd zien ze hoe agent Polleman met een triomfantelijke grijns op zijn gezicht Dudok binnenstapt.

(c)2018 Hans van Gemert
Afbeelding: Pixabay

Deze episode in het vervolgverhaal past in deze uitdaging:

140w November IJSTROL

FrutselenindeMarge

Hoe gaat dit verder?