Da's ook geen hulp


Wat gaat hieraan vooraf en parallel?

Alles naar wens mevrouw?

Dewaputra: ondertussen bij agent Storm

Agent Polleman, rillend in zijn jurkje, is een momentje uit het veld geslagen door de woorden van de agent. Dan komen gehaaste voetstappen dichterbij. Als de Bobby opkijkt ziet hij een Indiase heer op zich afkomen.

'Ho agent,' klinkt daar een stem, die wij uiteraard als die van onze commissaris herkennen, 'laat u maar, deze persoon hoort bij mij.'

Enigszins buiten adem voegt de commissaris zich bij het kleine groepje en de corpulente agent kijkt hem kritisch aan. 'Deze dame hoort bij u? Weet u het zeker?'

'Natuurlijk, ik heb hem… eh… haar nog heel hard nodig.'

'Nodig? Zeker omdat u last heeft van bepaalde kriebels, is het niet?'

'Eh, zoiets,' ontwijkt de commissaris het antwoord, omdat hij nog niet openlijk zijn dekmantel wil prijsgeven.

'Dan ben ik bang dat ik u als klant ook moet arresteren wegens onzedelijk gedrag.'


(c)2019 Hans van Gemert
Afbeelding: Pixabay


Ook deze aflevering van het vervolgverhaal past in de 140-woorden-uitdaging van FrutselenindeMarge:

140w Maart LENTEKRIEBEL

FrutselenindeMarge

Hoe gaat dit verder?

Waar gaan die naar toe?

Dewaputra: bij agent Storm

Inspecteur Rathcliff is niet blij

bij de commissaris en bij Polleman