De lentewandeling van oom en tante (7)


Wat gebeurt er hiervoor?

'Maar Frits, kijk nou eens!' De uitroep van tante Coby is van een voldoende groot volume om een aantal dierlijke bewoners van het lentebos enigszins paniekerig om zich heen te toen kijken. Inderdaad is het geluid van gekriebel, geritsel, gekraak en vleugelslagen duidelijk hoorbaar.

Oom Frits heeft echter weinig oog en oor voor de opgeschrikte fauna,  want als gehoorzaam echtgenoot ziet hij precies wat tante Coby hem wilde laten zien. En als hij het nog niet begrepen had dan wil tante hem vocaal de situatie best verduidelijken:

'Het bospad! Frits, het is een rivier geworden!'

Zeker, de overvloedige regenval van zojuist heeft diverse zich over het bospad krinkelende waterstroompjes doen ontstaan. Een rivier? Misschien een tikkeltje overdreven. Maar nat? Absoluut.

'Ik ga niet door het water lopen,' tante is nogal resoluut in dit soort dingen, 'je zult me moeten dragen!'


(c)2019 Hans van Gemert

Eigen afbeelding


Deze episode uit het leven van oom Frits en tante Coby past in:

140w Maart LENTEKRIEBEL

FrutselenindeMarge

Hoe gaat dit verder?