#durftevragen over #postinpost


#durftevragen over #postinpost Ik gebruik in Chrome regelmatig post-in-post, bijvoorbeeld om bijdrages aan de schrijfuitdaging toe te voegen. Daar heb ik een paar probleempjes mee:

  • (te) korte titels worden niet gevonden, hoewel er wel tal van suggesties worden gedaan zit de juiste er niet bij. Fijner van wél.
  • De post-in-post heeft een Nederlandstalige regel 'lees meer'. Zodra je een een verwijzing naar een blog hebt verandert dit in 'read more'. Fijner als 'lees meer' kan blijven staan, of dat je die regel kunt bewerken.
  • Als de juiste verwijzing wordt gevonden dat heb je in beeld: plaatje, titel en dus dat 'read more' . Pas als je je tekst een keer hebt opgeslagen en opnieuw gaat bewerken komt er een regeltje bij, waarin je een eventuele toelichting kunt typen. Of, ingeval van de schrijfuitdaging, de naam van de auteur. Dat betekent nu dus: post-in-post toevoegen, 'vullen', opslaan, bewerken, regeltje toevoegen en opnieuw opslaan. Een beetje omslachtig. Het zou wel handiger zijn als dat bewuste regeltje er meteen zou zijn.