En wat moet ik dan doen?


Wat gaat er zoal vooraf danwel parallel?

Dat is ook toevallig zeg

Dewaputra: bij Cornelis en Sjaan

De commissaris kan maar één woord uitbrengen terwijl hij naar zijn kleding wijst: 'Waarom?'

'Zoals u wellicht weet commissaris, er wonen in Groot Londen heel wat mensen van Indische komaf.'

'Aha.'

'Nu we dat hebben gehad,' merkt inspecteur Rathcliff op, 'wat zou u denken van een lekker kopje thee? Of, u komt immers van het continent, geeft u de voorkeur aan koffie?'

'Voor mij géén koffie!' De commissaris heeft aan zijn laatst kop een nogal stormachtige herinnering, 'Thee is prima.'

De echte Engelse thee is nogal stevig en wordt regelmatig voorzien van een wolkje melk. Daar moet je van houden. 'Voor mij graag een glas water,' roept Polleman, die duidelijk niet van die sterke thee houdt.

'Zoals u wenst.'

Even later zit het gezelschap met thee en water rond de tafel om krijgsraad te houden. Wat zijn de volgende stappen?

 

'Zoals ik begrepen heb', neemt inspecteur Rathcliff met een beminnelijke glimlach het initiatief, 'weet u waar uw verdachten zich op dit moment ophouden?'

'Nou, niet precies,' moet de commissaris tot zijn spijt toegeven, 'we zijn ze op het vliegveld een beetje kwijtgeraakt. Maar hij hier,' met een vaag gebaar op collega Storm, 'heeft opgevangen dat ze een afspraak hebben bij Madame Tussauds.'

'Uitstekend. Dan stel ik voor dat uw gezelschap daar binnen de wacht houdt. Dat is ook een voordeel van deze kledij, u kunt zich altijd ongemerkt tussen de wassen beelden opstellen. Dan zult u wel goed stil moeten blijven staan, als ik me niet vergis.'

'En wat moet ik doen?' wil Polleman weten. Met een snel gebaar veegt hij een paar gemorste waterdruppeltjes weg.

'U assisteert bij de kassa, dan kunt u iedereen zien binnenkomen, is het niet?'


(c)2019 Hans van Gemert

Afbeelding:Pixabay


Deze twee afleveringen van het vervolgverhaal passen ieder in:

140w Februari WATERRAT

FrutselenindeMarge

Wat gebeurt er verder en parallel?

Whisky, gin en jaeger ondergoed

Dewaputra: bij Cornelis en Sjaan