Gratis? Snel erbij!


Vooraf gaat onder andere:

Wie gaat er mee?

Encaustichris

'Je hebt iets op je hoofd,' waarschuwde oom Frits, maar tante reageerde niet. Tenminste niet op oom. Haar uitzinnig scherp gehoor voor bepaalde zaken had een magisch woord opgevangen.

'Frits, hoor je dat?

'Wat hoor ik, lieverd?'

'Ik hoorde iemand het woord “gratis” zeggen!'

Wie tante Coby een beetje kent weet dat dit woord een bijzondere uitwerking heeft. Rode lappen op stieren zijn er niks bij. Haar bijzondere hoofddeksel negerend keek ze spiedend om zich heen om de bron van deze heerlijke klank te ontdekken.

'Daar, die bus bij de zee!

Het duurde niet lang of oom Frits en tante Coby stonden achteraan in de lange rij vakantiegangers die  wilden profiteren van het wel zeer genereuze aanbod.

Tante fronste haar wenkbrauwen toen ze oom uitbundig naar enkele knappe en schaarsgeklede dames zag glimlachen. Daar was ze niet bijster blij mee.


(c) 2018 Hans van Gemert
Eigen afbeelding


 

Vervolgjes vind je hier:

Op weg......?!

Encaustichris

Deze episode past in deze uitdagen:

140w Juli Zeester

FrutselenindeMarge. Een verhaal in 140 woorden met het verplichte 'zeester'.

Comment and receive 500 YP 500
cover Pearl Jam ~~ Black
#yoorsoriginalvideo I hope you like my first post, I did it with great affection, I was a little nervous but with great emotion at the same time.
Comment and receive 25 YP 25
Exhibition Da Vinci 500 the inventor
#yoorsapril2021           #science THE INVENTOR - - Exhibition Da Vinci 500  - Medellín Colombia An international exhibition that has the support of the Leonardo 3 museum in Milan, Italy, and the UPB Renaissance Workshop at the Bolivarian University of Medellin.   Large-scale Leonardo Da Vinci models have been created for design and construction and displayed in an extraordinary exhibition. The experiences were unique, since they allowed us to interact with many of the pieces to the public, we were able to appreciate 3D reconstructions and animations of their drawings to understand how all their inventions were based on a series of simple machines, permeated by the spiritual eye - by Leonardo da Vinci. Photos of my tour of the exhibition. Machines Leonardo da Vinci was an obsessive observer of nature, interpreting and deciphering his laws with the invention of machines that failed or were not built. Art   Da Vinci begins his life in Anchiano, a small town, in Florence. To follow the trail of his works, we must begin with those that he left in his native country, which preserves one of the master's great paintings. Anatomy Leonardo da Vinci studied human and animal anatomy, understanding all the physical functioning of him, differentiating himself from other anatomists thanks to the details of his drawings. Una muestra internacional que conto con el apoyo del museo Leonardo 3 en Milán, Italia, y con el Taller del Renacimiento de UPB en la Universidad Bolivariana de Medellín. Se crearon para el diseño y la construcción los modelos Leonardo Da Vinci a gran escala que fueron expuestos en una extraordinaria exposición. La experiencias fue única , desde interactiva que nos permitieron interactuar con muchas de las piezas al público , pudimos apreciar reconstrucciones en 3D y animaciones de sus dibujos para entender cómo todas sus invenciones se basaron en una serie de máquinas simples, permeadas por el -ojo espiritual- de Leonardo da Vinci. Fotos de mi recorrido por la exposición.  Máquinas Leonardo da Vinci fue un obsesivo observador de la naturaleza, interpretando y descifrando sus leyes con la invención de máquinas que fallaron o no fueron construidas. Arte Da Vinci comienza su vida en Anchiano, un pueblo pequeño, en Florencia. Para seguir el rastro de sus obras, debemos comenzar por las que dejó en su país natal, que conserva una de las grandes pinturas del maestro. Anatomía Leonardo da Vinci estudió la anatomía humana y animal, comprendiendo todo su funcionamiento físico, diferenciándose de los demás anatomistas gracias a los detalles de sus dibujos.