Houdt hij hem voor de gek?


Wat gebeurt hiervoor?

En inderdaad, als de commissaris over de wijzende vinger van Polleman kijkt ziet hij de overstekende verdachte. Er is dat momentje van ergernis, omdat binnen een afstand van dertig meter geen gebruik wordt gemaakt van het beschikbare zebrapad, maar ook het besef dat het beter is hier even geen actie op te ondernemen.

'Waar is de andere verdachte?' informeert de commissaris.

'Ik kan het uitleggen,' begint Polleman. 'Ik achtervolgde hem via de patisserie, alwaar hij de hulp afdwong van een dame met moorkoppen om aan mij te ontkomen.'

De commissaris kijkt even of hij water ziet branden en stoelen ziet wandelen. 'Watte?'

'Hij sloeg een doos moorkoppen in het rond,' verduidelijkt Polleman, 'en toen was hij verdwenen. Gelukkig zag ik de andere verdachte, die aan u ontkomen was.'

Argwanend onderzoekt de commissaris Pollemans gezicht. Houdt die hem voor de gek?


(c) 2018 Hans van Gemert
Afbeelding: Pixabay

Deze episode past in deze uitdaging van FrutselenindeMarge:

140w Oktober Paddestoel

Een verhaal in 140 woorden, met het verplichte 'paddenstoel' of 'paddestoel', dat ook in twee of drie delen gebruikt mag worden.

Wat gebeurt er hierna?