Ik moet helder blijven


Wat gaat hieraan vooraf?

De stewardess buigt zich vriendelijk over de commissaris heen. 'Wilt u ook een glaasje champagne?'

'Nee, dank u wel. Ik moet helder blijven.' Hij geeft het antwoord met enige spijt en draait zich meteen om naar Storm en Polleman. 'En jullie ook!'

Vooral agent Storm heeft moeite met het verwerken van deze laatste mededeling, maar gelukkig ziet de commissaris dat niet, want deze draait zich terug naar de stewardess.

'Geeft u maar een glaasje water.'

'Water. Natuurlijk meneer.' De verbazing in haar stem is duidelijk, het komt in de eerste klas niet vaak voor dat een gratis glas champagne wordt afgeslagen.

'Jullie mogen zeker niet drinken als jullie nog moeten schoonmaken,' klinkt het achter hen met een grinnik, 'eigenlijk wel logisch. Goed dat jullie je werk zo serieus nemen. Jullie bezems staan zeker in het vrachtruim?' Opnieuw klinkt er gelach.


(c)2019 Hans van Gemert

Afbeelding: Pixabay


Deze aflevering van het vervolgverhaal past in:

140w Februari WATERRAT

FrutselenindeMarge

En ondertussen bij Cornelis en Sjaan