Onderzoek in het herentoilet


Wat gaat hieraan vooraf?

Er is een kort momentje van twijfel. Zou de geheimzinnige verdachte de dames- of de herentoilet zijn binnengegaan? Het was een man, dus dat pad lijkt hem wel duidelijk. De herentoilet dus. De commissaris heeft slechts één blik nodig om de ruimte te overzien. In de toiletruimte is niemand te zien. Althans, er staat niemand bij de urinoirs of de wasbakken. Schuifelende geluiden maken duidelijk dat de toiletruimte toch niet geheel verlaten is. Wellicht dat er zich iemand in één van de hokjes bevindt, met de nodige aandacht op de stoelgang.

De commissaris wikt, weegt en besluit. Er is natuurlijk één manier om snel te achterhalen of de hokjes bezet zijn. Hij bukt zich om zich via de spleet onder de deur van enige aanwezigheid te vergewissen. Precies op dat moment dient een nieuwe hoognodige zich in de toiletruimte aan.

(c) 2018 Hans van Gemert
Eigen afbeelding

Deze episode past in deze uitdaging van FrutselenindeMarge:

140w Oktober Paddestoel

Een verhaal in 140 woorden, met het verplichte 'paddenstoel' of 'paddestoel', dat ook in twee of drie delen gebruikt mag worden.

Hoe gaat dit verder?