Verdachte flessen


Wat gaat er allemaal aan vooraf?

Commissaris Hendrik-Jan Tuinman trommelt ongeduldig op de rand van zijn stuur als vertrekkende dagjesmensen meer weghelft gebruiken dan reglementair is voorgeschreven. Het is dat hij geen tijd heeft om een vette bekeuring uit te schrijven.

Het verontrustende telefoontje van de dierenopvang én het langdurig afwezig zijn van zijn speciale agent Jodocus Polleman heeft hem genoopt zelf in de auto te springen. Daar is hij niet blij mee, op deze tijd hoort een ordentelijk politiefunctionaris achter een bord aardappelen met spek te zitten.

Onderweg naar het strand passeert hij pension De Zeester, alwaar hij een bekende politiewagen in de berm aantreft. Polleman, wie anders?

De commissaris parkeert zijn wagen en stapt op de openstaande keukendeur af. Binnengekomen overziet hij een schokkend tafereel.

Daar zit Polleman, hij kijkt versuft en wazig om zich heen. Op tafel staan diverse lege sherry- en jeneverflessen.


(c) 2018 Hans van Gemert

Afbeelding: Pixabay

Geschreven in twee schrijfuitdagingen

Schrijfuitdaging zomer 2018

Je kunt de hele maand augustus nog meedoen!

140w Augustus Achtertuin

FrutselenindeMarge: een verhaal in 140 woorden met het verplichte 'achtertuin' (mag ook in delen)

Hoe gaat dit verder?