Zijn deze nog geldig?


'Dag mevrouw', knikt ome John als hij aan het tafeltje naast de freule plaatsneemt. Vervolgens haalt hij zijn portefeuille tevoorschijn. Hij beseft dat hij snel moet zijn, het drietal achtervolgers (die hij uiteraard best heeft opgemerkt), zal de herfststorm beslist niet langer trotseren dan noodzakelijk is en zal waarschijnlijk ook de bistro binnengaan.

Met enig wantrouwen bekijkt de freule de wat sjofele nieuwkomer aan het tafeltje naast haar.

'Ach mevrouw', zegt ome John, 'ik ben als Engelsman niet gewend aan de euro's. Zijn deze biljetten nog geldig?' Meteen schuift hij haar enige biljetten toe die hij op de luchthaven uit de pinautomaat heeft gehaald.

Geld, het heeft nou eenmaal een bepaalde aantrekkingskracht op de oude dame, en de freule neemt tegen wil en dank de biljetten aan. Tegelijkertijd grijpt ome John naar de stenen. 'Dat zijn mooie exemplaren,' zegt hij.


'Die biljetten zijn helemaal in orde hoor.'

De timing is perfect. Precies op het moment dat de deur weer opengaat en er behalve een beetje herfststorm ook drie vreemde figuren binnenkomen schuift ome John de stenen terug en pakt hij zijn geld weer aan. 'Die gezichten zijn geld waard', denkt hij bij zichzelf als hij ziet met hoeveel verwarring het drietal naar dit schuiven van geld en stenen kijkt.

'Dank u wel,' zegt hij voldaan tegen de freule, 'het was prettig om zaken met u te doen.'

Dan staat hij op, knikt Jean-Pierre vriendelijk toe en zegt 'Bedankt voor uw tijd en de gelegenheid, ik zie er toch maar vanaf.' Vervolgens stapt hij, opnieuw vriendelijk knikkend naar het drietal dat zojuist is binnengekomen, op de deur af. Dat hapje eten kan per slot van rekening ook heel goed ergens anders.


(c)2019 Hans van Gemert

Afbeelding: Pixabay


Deze dubbele aflevering van het #vervolgverhaal past twee keer in de 140-woorden-uitdaging van FrutselenindeMarge. Omdat er voor de lopende maand (nog) geen nieuw woord is vallen we deze maand voorlopig even terug op het woord waarmee het lopende vervolgverhaal precies één jaar geleden begon: herfststorm.